Preasráitis

Fáiltíonn Lynch agus Varadkar roimh an gcinneadh ar Shaoráidí Fóiréinseacha Náisiúnta Meabhairshláinte nua a chur isteach in ionad an Ospidéil Lárnaigh Mhearbhaill

D’fháiltigh Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit le freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, agus Leo Varadkar, an tAire Sláinte, roimh an gcinneadh a rinne an Bord Pleanála inniu ar chead a dheonú le haghaidh ospidéal fóiréinseach nua i bPort Reachrann, Co. Bhaile Átha Cliath.  Tiocfaidh sé in ionad an Ospidéil Lárnaigh Mhearbhaill atá ann cheana.

Dúirt an tAire Lynch: “Fáiltím go mór roimh an gcinneadh a rinne an Bord Pleanála ar chead a dheonú le haghaidh dul chun cinn a dhéanamh ar na saoráidí suntasacha nua i bPort Reachrann i mBaile Átha Cliath. Tá na nithe seo i gceist leis an mórthionscadal sláinte seo:

  • Ospidéal Fóiréinseach Náisiúnta ina bhfuil 120 leaba a thiocfaidh in ionad an Ospidéil Lárnaigh Mhearbhaill;
  • Aonad Fóiréinseach Meabhairshláinte nua um Míchumas Intleachta ina bhfuil 10 leaba; agus,
  • Aonad Fóiréinseach Meabhairshláinte nua do Leanaí agus d’Ógánaigh ina bhfuil 10 leaba.

“Ba cheart go mbeadh an tsaoráid nua i mbun feidhme in 2018. Bainfidh othair, a dteaghlach agus baill foirne leas as aistriú ó fhoirgneamh seanchaite chuig saoráidí úrscothacha i dtimpeallacht fhóiréinseach nua-aimseartha nua,” arsa an tAire. “Is mian liom aitheantas a thabhairt don chur chuige an-ghairmiúil a ghlac FSS, Comhairle Contae Fhine Gall agus gach páirtí eile lena mbaineann chun teacht ar an gcinneadh a rinneadh inniu”.

Mar chuid den tionscadal seo, déanfar dul chun cinn ar an obair dhearaidh le haghaidh trí Aonad Athshlánúcháin Dianchúraim (ICRU) ina bhfuil 30 leaba i gCorcaigh, i nGaillimh agus i bPort Reachrann. Táthar ag pleanáil an ceathrú ICRU a bhunú i saoráid atá ann cheana sa Mhuileann gCearr.

Dúirt Leo Varadkar, an tAire Sláinte, go bhfuil an dul chun cinn atá le feiceáil inniu an-suntasach ó thaobh forbairtí i meabhairshláinte thar shaolré an Rialtais seo.  “Is ionann an tábhacht a bhaineann le haire a thabhairt dár meabhairshláinte agus an tábhacht a bhaineann le haire a thabhairt dár bhfolláine coirp. Tá an ceart ag na daoine sin a dteastaíonn cúnamh lena meabhairshláinte uathu a bheith ag súil leis go bhfaighidh siad cóireáil i riochtaí nua-aimseartha. Cuirfidh an tsaoráid úrscothach nua seo go mór le freastal ar an éileamh sin. Is garsprioc thábhachtach í ar an mbóthar chun cúram meabhairshláinte nua-aimseartha a chur ar fáil. Níos moille sa Samhradh, cuirfear iarratas foirmiúil pleanála isteach le haghaidh mórthionscadal caipitil eile faoin Rialtas seo, is é sin, an tOspidéal Nua do Leanaí.”

Dúirt an tAire Lynch freisin: “Le ceithre bliana anuas, táimid ag iarraidh teacht suas in Éirinn ó thaobh an mhaoinithe agus na saoráidí atá á gcur ar fáil le haghaidh seirbhísí meabhairshláinte de. Léiríonn an cinneadh a rinneadh inniu an cur chuige nua-aimseartha forásach a ghlacann an Rialtas seo maidir le meabhairshláinte.  Níl aon amhras go mbainfear leas sna blianta romhainn as an ngealltanas maidir le tosaíocht a thabhairt d’acmhainní agus do sheirbhísí don réimse sláinte seo.”

CRÍOCH