Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Stáit roimh sheoladh Phlean Cur Chun Feidhme an Chreata Éire Shláintiúil 2016 – 2019 ó Ghrúpa Ospidéal Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

Ag labhairt di le linn cuairt a thabhairt ar Ospidéal Beaumont inniu, d’fháiltigh Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, roimh sheoladh Phlean Cur Chun Feidhme an Chreata Éire Shláintiúil 2016 – 2019 ó Ghrúpa Ospidéal Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (RCSI). Leagtar amach sa Phlean na gníomhartha a bhfuil rún ag Grúpa Ospidéal an RCSI iad a dhéanamh ar mhaithe leis an gcreat Éire Shláintiúil a chur chun feidhme, arb é an Creat le haghaidh Sláinte agus Folláine Fheabhsaithe é, ionas gur féidir leis an athrú eagrúcháin a bhaint amach a theastaíonn chun feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine ball foirne, othar agus pobal.

Dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Tá ról tábhachtach ag an tseirbhís sláinte maidir le feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine gach duine a chónaíonn in Éirinn. Cloch mhíle thábhachtach is ea seoladh an Phlean inniu, rud a léiríonn tiomantas, ceannaireacht agus díograis ar thaobh gach duine a oibríonn i nGrúpa Ospidéal an RCSI.”

Sainaithnítear sa Phlean trí mhór-réimse tosaíochta a ndíreofar orthu chun an tionchar dearfach is mó is féidir a imirt ar stíl mhaireachtála othar agus ball foirne ar mhaithe le pobal agus le fórsa saothair níos sásta agus níos sláintiúla a fhorbairt. Is iad seo a leanas na trí réimse sin:

1) Ualach an ghalair ainsealaigh a laghdú
2) Feabhas a chur ar rátaí cothú cíche sna trí sheirbhís mháithreachais
3) Feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine ball foirne

Ar fud na réimsí tosaíochta sin, tabharfaidh an Grúpa Ospidéal faoi ghníomhartha a bheidh dírithe go príomha ar athruithe stíl maireachtála a bhaint amach i leith saincheisteanna amhail caitheamh tobac, úsáid alcóil, bia sláintiúil, maireachtáil ghníomhach, folláine agus meabhairshláinte, an óige shláintiúil agus aosú dearfach.

Rinne an tAire Corcoran Kennedy comhghairdeas le Grúpa Ospidéal an RCSI faoin bPlean, rud, dar léi, a chinnteoidh go ndéanfar sláinte agus folláine gach duine a chónaíonn sa réigiún ar a bhfreastalaíonn an Grúpa a chosaint, a chur chun cinn agus a fheabhsú.” Dúirt an tAire nach laghdóidh “ceann ar bith de na gníomhartha ina n-aonar ualach méadaitheach an ghalair ainsealaigh atá romhainn mar sheirbhís sláinte. Má thógtar gach ceann de na gníomhartha le chéile agus má bhíonn gach ball foirne de chuid Ghrúpa Ospidéal an RCSI tiomanta dá gcur chun feidhme, áfach, beimid in ann dea-thorthaí a bhaint amach ina leith.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Is minic is féidir le daoine feabhas a chur ar a sláinte agus ar a bhfolláine trí athruithe beaga, agus trí athruithe níos mó ná sin, a dhéanamh ar a stíl mhaireachtála agus ar a n-iompraíocht. Maidir leis sin, léirítear sa Phlean go bhfuil rún daingean ag Grúpa Ospidéal an RCSI tabhairt faoi na hathruithe córasacha a theastaíonn chun feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine gach duine a chónaíonn in Éirinn.”

CRÍOCH