Preasráitis

Fáiltíonn an tAire McGrath roimh Lá Domhanda Shiondróm Down Dé Céadaoin an 21 Márta 2018

Tá áthas ar Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas, a aithint gurb é an Chéadaoin an 21 Márta Lá Domhanda Shiondróm Down.

Tá Lá Domhanda Shiondróm Down ina lá feasachta domhanda atá á cheiliúradh ar fud an domhain ón mbliain 2006 i leith.

D’fháiltigh an tAire McGrath roimh Lá Domhanda Shiondróm Down. Is é aidhm an Lae guth domhanda aonair a chruthú le haghaidh obair ar son cearta, cuimsiú agus folláine na ndaoine a bhfuil Siondróm Down orthu a áirithiú. Dúirt an tAire: “Tá ócáidí ceiliúrtha ar siúl i mbreis agus céad tír ar domhan inniu. Chomh maith leis sin, tá comhdháil bhliantúil ar siúl sna Náisiúin Aontaithe i Nua-Eabhrac agus sa Ghinéiv i gcomhar leis an gComhairle um Chearta an Duine. Táim ríbhródúil agus áthasach a fheiceáil gur thug beirt Éireannach a bhfuil Siondróm Down orthu caint le linn na hócáide sa Ghinéiv ar a rannpháirtíocht sa phobal”.

Tráthnóna, beidh an tAire ag seoladh taispeántas fótagrafach a d’eagraigh Cumann Shiondróm Down i dTeach Cathrach Chúirt an Phaoraigh. Dúirt an tAire: “Tá téama an taispeántais, is é sin, ‘An Méid a Chuirim le mo Phobal’, ag teacht le mo smaointeoireacht féin maidir le daoine faoi mhíchumas sa tsochaí. Ba mhaith liom go mbeadh an lá inniu, agus gach lá go deimhin, ina lá ina léireodh daoine a bhfuil Siondróm Down orthu go bhfuil siad bródúil as an dóigh a saibhríonn siad a dteaghlach, an pobal ina gcónaíonn siad agus an tsochaí i gcoitinne. Tá súil agam go méadóidh an lá inniu feasacht an phobail i gcoitinne ar Shiondróm Down, ar a bhfuil i gceist le Siondróm Down do dhaoine a bhfuil an siondróm orthu agus ar an ról ríthábhachtach inár saol agus inár bpobal a imríonn daoine a bhfuil Siondróm Down orthu.”

CRÍOCH