Preasráitis

Fáiltíonn an tAire McEntee roimh sheoladh na treorach dar teideal Know Your Rights: A Guide for Older People (Bíodh do Chearta ar Eolas Agat: Treoir do Dhaoine Scothaosta).

Tá fáilte curtha ag Helen McEntee TD, an tAire le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, roimh sheoladh na treorach dar teideal: Know Your Rights: A Guide for Older People (Bíodh do Chearta ar Eolas Agat: Treoir do Dhaoine Scothaosta).

Tá an treoir seo ar an seachtú ceann de shraith leabhrán arna bhfoilsiú ag an gComhairle um Chearta an Duine faoin tionscadal faisnéise poiblí dar teideal Bíodh do Chearta ar Eolas Agat. Is é aidhm na treorach ná faisnéis úsáideach shothuigthe a chur ar fáil do dhaoine scothaosta, dá n-ionadaithe agus d’eagraíochtaí pobail agus deonacha faoi raon leathan ábhar a bhaineann le daoine scothaosta.

Ag labhairt ag an seoladh dó, dúirt an tAire: “Cuirtear i gcuimhne dúinn leis an ngluaiseacht um Aosú Dearfach gur tréimhse ina bhfuil tús nua agus féidearthachtaí nua atá i mblianta deiridh ár saoil agus is maith is eol dom gurb iad na nithe nach mór dúinn féachaint lena mbaint amach ná dea-cháilíocht beatha agus an neamhspleáchas is mó is féidir. Baineann an-tábhacht le rochtain ar chomhairle agus ar fhaisnéis atá ar ardchaighdeán maidir le cabhrú le daoine scothaosta eolas a ghnóthú ar sheirbhísí agus ar dheiseanna tábhachtacha le haghaidh gníomhaíochtaí sóisialta agus fóillíochta.

Guím gach rath ar gach duine atá páirteach sa Tionscadal ‘Bíodh do Chearta ar Eolas Agat’ maidir le tacaíocht agus cumas a thabhairt do dhaoine trí na huirlisí agus tríd an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil chun iad féin a chosaint agus a chur ar an eolas”.

CRÍOCH