Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Marcella Corcoran Kennedy roimh an gcinneadh ó ISIF a infheistíochtaí sa tionscal tobac a dhíol

Tá Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, tar éis fáiltiú roimh an bhfógairt ón Aire Airgeadais gur díolta ag Ciste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann (ISIF) anois atá na hinfheistíochtaí a bhí fágtha aige sa tionscal déantúsaíochta tobac.  “Tá an beart seo ar aon dul leis na hoibleagáidí atá ar Éirinn faoi Chreat-Choinbhinsiún na hEagraíochta Domhanda Sláinte maidir le Rialú Tobac, rud a raibh mé sásta aird an Aire Airgeadais a tharraingt air nuair a tháinig mé ar an eolas faoin athbhreithniú ar straitéis infheistíochta ISIF,” a dúirt an tAire.

Faoin gCreat-Choinbhinsiún, moltar d’institiúidí Rialtais agus a gcuid comhlachtaí gan aon leas airgeadais a bheith acu sa tionscal tobac. Tá úsáid tobac ar an bpríomhchúis le bás inchoiscthe in Éirinn. Faigheann thart ar 6,000 duine bás gach bliain mar thoradh díreach ar ghalair a raibh úsáid tobac ina cúis leo.  Ar an drochuair, is ar na grúpaí is mó faoi mhíbhuntáiste sa tsochaí a thiteann an t-ualach is mó ó thaobh galair, míchumais agus báis roimh am de.  Meastar gur cothrom le níos mó ná €500m atá an caiteachas is inchurtha i leith tobac sa chóras cúram sláinte. Áirítear leis an bhfigiúr sin costais chúram ospidéil, costais chúraim phríomhúil agus costais chúram baile a thabhaíonn an Stát.

Mar sin féin, tá cáil shuntasach idirnáisiúnta gnóthaithe ag Éirinn le roinnt blianta anuas mar cheannaire san obair chun tobac a rialú.  Táimid rangaithe sa 2ú háit as 34 thír san Eoraip maidir le rialú tobac faoi láthair. Dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Táim tiomanta do thír atá saor ó thobac a dhéanamh d’Éirinn faoin mbliain 2025 agus féachaim ar an tionscnamh seo inniu mar chéim eile i dtreo úsáid tobac a dhínormalú inár sochaí”.

CRÍOCH