Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Harris roimh chinntí na mball de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann (INMO) agus de Cheardchumann Dochtúirí na hÉireann (IMO)

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, roimh an gcinneadh a rinne na baill de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann vótáil i bhfabhar Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí tar éis do Choiste Feidhmiúcháin an Chumainn a mholadh go nglacfaí leis.

Ag labhairt dó tar éis fhógairt an toraidh ar an mballóid, dúirt an tAire Harris: “Tá ríméad orm gur vótáil na baill den Chumann i bhfabhar glacadh leis an gcomhaontú ar chóimheas triúr le duine amháin. Creidim gur le leas na mball den Chumann atá an toradh dearfach seo. Thug an Coimisiún um Pá na Seirbhíse Poiblí dá aire cheana féin na deacrachtaí a bhaineann le daoine a earcú chuig poist altranais agus chuig poist chnáimhseachais. Leis an toradh seo, cabhrófar leis an gCoimisiún breithniú iomlán a dhéanamh sna míonna le teacht ar na deacrachtaí seo agus ar na saincheisteanna ar leag an Cumann béim orthu.

Idir an dá linn, táimse agus tá an Roinn seo tiomanta go hiomlán don Chomhaontú Altranais a tugadh chun críche ní ba luaithe i mbliana agus leanfaimid ar aghaidh ag obair leis an gCumann sna míonna le teacht chun cur chun feidhme a dhéanamh ar na bearta sa Chomhaontú atá dírithe ar thacú le hearcaíocht agus le coinneáil.”

Chomh maith leis sin, bhí áthas ar an Aire gur vótáil formhór mór na mball de Cheardchumann Dochtúirí na hÉireann i bhfabhar an chomhaontaithe. Vótáil 85% de na baill ina fhabhar agus níor vótáil ach 15% díobh ina aghaidh. Scrúdóidh an Coimisiún um Pá na deacrachtaí a bhaineann le daoine a earcú chuig speisialtachtaí áirithe comhairligh, chuig poist mar dhochtúirí neamhchomhairleacha ospidéil (NCHDanna) agus chuig gráid mhíochaine eile agus iad a choinneáil iontu.

CRÍOCH