Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Harris roimh athruithe i sochar máithreachais dár gcuid altraí agus cnáimhseach ón gcoigríoch

Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh an bhfógra a thug Leo Varadkar, an tAire Coimirce Sóisialaí, faoi athrú tábhachtach i rialacha Sochar Máithreachais a rachaidh chun tairbhe do bhaill foirne altranais agus earnála sláinte ón gcoigríoch atá ag obair sa tír seo. Den chéad uair riamh, féadfaidh mná atá tar éis leanbh a thabhairt ar an saol dul amach as an Aontas Eorpach le haghaidh saoire bheag agus a sochar máithreachais a choinneáil.

Dúirt an tAire Harris: “Tá áthas orm go háirithe go bhfuil an tsolúbthacht ar thaisteal thar lear agus ar shochair mháithreachais a choinneáil á tabhairt isteach um an dtaca seo, rud a fhágann go mbeidh deis ag altraí agus ag cnáimhsigh ón gcoigríoch atá ag obair sa tír seo cuairt a thabhairt ar a dtír dhúchais, agus iad ar a suaimhneas nach ngearrfar pionós orthu as déanamh amhlaidh. Is as an India agus as na hOileáin Fhilipíneacha do roinnt mhaith dár gcuid altraí agus cnáimhseach agus tá siad in ann anois a leanbh nuabheirthe a chur in aithne do sheantuismitheoirí an linbh gan a sochar máithreachais a chailleadh.

“Tá an Roinn seo, FSS agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mbun plé faoi láthair le Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann agus leis an earnáil altranais in SIPTU ar bhearta lena dtacófar le haltraí agus le cnáimhsigh a earcú agus a choinneáil.

“Ceann de na príomh-shaincheisteanna a bhfuiltear ag tabhairt aghaidh air is ea an gá le socruithe conartha níos solúbtha a chur i bhfeidhm, ar socruithe iad atá ceaptha le bheith oiriúnach d’altraí nua agus do chnáimhsigh nua inár seirbhísí cúram sláinte. Tá an t-athrú á dhéanamh chun a chinntiú go léirítear sa cheart chun sochar máithreachais an cur chuige leathan nach mór a ghlacadh i réimse an altranais agus an chnáimhseachais, ós rud é go dtéimid san iomaíocht i margadh idirnáisiúnta le haghaidh altraí agus cnáimhseach. Ní mór dúinn Éire a dhéanamh chomh tarraingteach agus is féidir mar láthair oibre d’altraí agus do chnáimhsigh ón gcoigríoch atá ag smaoineamh ar theacht chun na tíre seo nó atá sa tír seo cheana féin agus a d’fháilteodh roimh an deis filleadh ar a dtír dhúchais ar feadh tamaill sula bhfillfeadh siad ar a bpost tar éis a saoire máithreachais.”