Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Harris roimh an méadú i rátaí glactha na Vacsaíne Papalómaivíris Dhaonna ach cuireann sé fainic faoin mbogás

Tá geall le beirt as gach triúr cailíní ag fáil na Vacsaíne Papalómaivíris Dhaonna

D’fháiltigh Simon Harris, an tAire Sláinte, roimh an méadú i rátaí glactha na Vacsaíne Papalómaivíris Dhaonna (vacsaín HPV) agus roimh an bhfíric go bhfuil geall le beirt as gach triúr cailíní ag fáil na vacsaíne. Dheimhnigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gurb ionann an ráta glactha náisiúnta agus thart ar 62%. Is méadú 11% é sin ar an bhfigiúr sealadach 51% don bhliain seo caite. Ag labhairt dó ag seoladh Céim a Dó d’Fheachtas Faisnéise na Vacsaíne Papalómaivíris Dhaonna, áfach, chuir an tAire fainic faoin mbogás agus dúirt sé nach mór tuilleadh oibre a dhéanamh chun an ráta glactha a mhéadú.

Dúirt an tAire Harris: “Tá ríméad orm bheith anseo chun cabhrú le Céim a Dó den fheachtas a sheoladh. Leis an vacsaín seo, sábháiltear beatha daoine agus cuirtear cosc ar ailse. Cuirtear cosc le vacsaín HPV ar na tréithchineálacha is coitianta de HPV ar cúis le hailse cheirbheacs iad. Tá sé mar aidhm le Clár Vacsaínithe HPV agus leis an bhfeachtas seo tacú le tuismitheoirí a chinntiú go bhfaighidh a n-iníonacha an vacsaín agus go gcosnófar iad dá bharr. Is eol dom gur mhaith le tuismitheoirí a chinntiú go mbíonn a leanaí sláintiúil agus faoi chosaint ar ghalair inchoiscthe.”

Ghabh an tAire Harris buíochas le gach duine atá ag glacadh páirt san fheachtas. Thug an tAire ardmholadh do Laura Brennan go háirithe. Is cainteoir agus tathantóir í a bhfuil ailse cheirbheacs uirthi.

Dúirt an tAire: “Beidh foirne vacsaínithe ag dul ar ais chuig scoileanna sna seachtainí atá le teacht chun an dara dáileog de vacsaín HPV a thabhairt. Mholfainn do thuismitheoirí aon chailín nach bhfuair an chéad dáileog an deis seo a thapú agus a chinntiú go bhfaighidh an iníon leo an vacsaín thábhachtach seo, ar vacsaín í lena sábháiltear beatha daoine.”

CRÍOCH