Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Finian McGrath roimh an gceadú a fuarthas ón Oireachtas chun Coimisiún Imscrúdúcháin a chur ar bun

D’fháiltigh Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, roimh an gceadú a thug an dá Theach den Oireachtas inniu (an 9 Márta) don dréacht-Ordú lena mbunaítear Coimisiún Imscrúdúcháin ar an gcúram agus ar an gcosaint a tugadh do Grace (ainm bréagach) agus do dhaoine eile in iarbhaile altrama san Oirdheisceart, rud a bhí ina ábhar do líomhaintí maidir le mí-úsáid.

Dúirt an tAire, “Tá gach duine faoi chúram an Stáit i dteideal bheith ag súil le cúram den chaighdeán is airde, tá siad i dteideal an cúram sin a fháil agus tá siad i dteideal cónaí in áit shábháilte agus le dínit. Is é Coimisiún Imscrúdúcháin an méid is lú a thuilleann Grace agus na daoine leochaileacha eile a chónaigh san iarbhaile altrama. Táim cinnte go ndéanfaidh an Coimisiún a sheacht ndícheall chun teacht ar an bhfírinne faoi mhainneachtain an Stáit sa chás seo.”

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe sa Dáil agus sa Seanad araon as na tuairimí láidre a chuir siad in iúl dom an tseachtain seo agus as cúnamh a thabhairt dom chun an chéim seo a chur i gcrích i gceart ar mhaithe le tacú le Grace an fhírinne a fháil”.

Ba mhaith liom na sceithirí lena mbaineann agus comhaltaí den Oireachtas, go háirithe comhaltaí den Choiste um Chuntais Phoiblí, a mholadh freisin ar a n-iarracht dhochloíte chun cúis Grace a chur chun cinn. Táimid go mór faoi chomaoin acu go léir.

“Táim tiomanta don Choimisiún a chur i mbun oibre ar an mbealach is tapa agus is éifeachtaí is féidir ar mhaithe le dlús a chur lena chuid oibre chun an ceartas a thuilleann siad a bhaint amach do Grace agus do na daoine leochaileacha eile,” a dúirt an tAire mar fhocal scoir.