Preasráitis

Fáiltíonn an tAire Catherine Byrne roimh an gcinneadh an Corpoideachas a thabhairt isteach mar Ábhar Inscrúdaithe don Ardteistiméireacht i mí Mheán Fómhair 2018

Tá Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, tar éis fáiltiú roimh an bhfógairt ón Taoiseach Leo Varadkar agus ó Richard Bruton, an tAire Oideachais agus Scileanna, an tseachtain seo go dtabharfar an Corpoideachas isteach mar ábhar inscrúdaithe don Ardteistiméireacht i mí Mheán Fómhair 2018.

Beidh an curaclam nua do Chorpoideachas na hArdteistiméireachta ar fáil i scoileanna roghnaithe ó mhí Mheán Fómhair 2018 i leith. Tabharfar Creat do Chorpoideachas na Sraithe Sinsearaí isteach ag an am céanna. Ní bheidh aon scrúdú i gceist leis. Tugadh cuireadh do scoileanna páirt a ghlacadh sa chéad chéim de Chorpoideachas na hArdteistiméireachta agus den Chreat.  Beidh an corpoideachas ar fáil do gach dalta go fóill.

Tá an fhógairt ina cuid thábhachtach den bhéim fhoriomlán atá á cur ag an Rialtas ar stíleanna maireachtála sláintiúla a chur chun cinn agus comhlíonann sí gealltanais thábhachtacha atá tugtha iontu seo a leanas: an Clár do Rialtas Comhpháirtíochta; an Creat Éire Shláintiúil, arb é an creat náisiúnta don ghníomhaíocht le haghaidh sláinte agus folláine mhuintir na tíre a fheabhsú thar na blianta atá romhainn é; agus an Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil, a bhfuil mar aidhm leis an líon daoine a bhíonn ag gabháil d’aclaíocht rialta a mhéadú faoi 1% gach bliain thar shaolré an Phlean.

D’oibrigh an clár Éire Shláintiúil le Grúpa Cur Chun Feidhme an Phlean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil agus leis an Roinn Oideachais agus Scileanna go háirithe chun tacú leis an gcuraclam nua do Chorpoideachas na Sraithe Sinsearaí a fhorbairt.

Dúirt an tAire Catherine Byrne, “Bonn ríthábhachtach do ghníomhaíocht agus folláine ar feadh an tsaoil is ea gníomhaíocht fhisiciúil a dhéanamh ar scoil. Mar sin, ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis an Aire Oideachais agus Scileanna agus lena Roinn faoin gCorpoideachas a thabhairt isteach mar ábhar inscrúdaithe don Ardteistiméireacht. Cabhróidh sé sin le próifíl agus tábhacht na gníomhaíochta fisiciúla a chur ar aghaidh sa tsochaí; rud ar beart tábhachtach é maidir le tír níos sláintiúla a chruthú.”

CRÍOCH