Preasráitis

Fáiltíonn an Roinn Sláinte roimh dheireadh mhaoirseacht Chomhairle na hEorpa ar an gCás A, B agus C in aghaidh na hÉireann

D’fháiltigh an Roinn Sláinte roimh an gcinneadh a rinne Coiste Airí Chomhairle na hEorpa deireadh a chur leis an maoirseacht a bhí á déanamh aige ar an dóigh ar chuir Éire an breithiúnas ón gcás A, B agus C in aghaidh na hÉireann chun feidhme. Chinn an Coiste an cás a dhúnadh ag cruinniú dá chuid an 4 Nollaig 2014, tar éis don Stát roinnt pleananna gníomhaíochta a chur isteach maidir leis an dul chun cinn ar an mbreithiúnas a thug an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine sa bhliain 2010 a chur chun feidhme.

Rinne Coiste na nAirí athbhreithniú ar na pleananna gníomhaíochta a chuir an Stát isteach idir Meitheamh 2011 agus Deireadh Fómhair 2014 chun aghaidh a thabhairt ar an mbreithiúnas. Bhí an Coiste sásta gur thug Rialtas na hÉireann éifeacht don rialú tríd an Acht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 2013, na rialacháin ghaolmhara agus an treoirdhoiciméad a thabhairt isteach. Tá an cás dúnta anois.

Críoch

Tuilleadh Faisnéise

Sa bhreithiúnas a thug sé an 16 Nollaig 2010, fuair an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine amach gur theip ar Éirinn, i gcás an tríú hiarratasóir, Ms C, saol príobháideach an iarratasóra a urramú , rud a bhí contrártha d’Airteagal 8 den Choinbhinsiún um Chearta an Duine. Ba é an sárú sa chás seo “gan aon chóras forfheidhmithe, reachtach ná rialála a bheith ann lenar soláthraíodh nós imeachta éifeachtach inrochtana trína bhféadfadh an tríú hiarratasóir a bhunú go mbeadh sí incháilithe do ghinmhilleadh dleathach in Éirinn de réir Airteagal 40.3.3 den Bhunreacht”.