Preasráitis

Faigheann an tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin i nDún Laoghaire cistiú breise €15 milliún lena athfhorbairt

Dheimhnigh an tAire Varadkar inné (Dé Máirt, an 11 Lúnasa) go bhfuil €15 milliún eile á leithdháileadh ar athfhorbairt an Ospidéil Náisiúnta Athshlánúcháin in Ascaill Bhaile an Róistigh, Dún Laoghaire. Cuirfidh an leithdháileadh sin ar chumas an Ospidéil agus Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) leanúint ar aghaidh le foirgneamh nua 120 leaba a thógáil ar champas an Ospidéil i nDún Laoghaire.

Cuireann an tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin sainseirbhísí casta athshlánúcháin ar fáil d’othair ar fud na tíre.

Ag fáiltiú dó roimh an leithdháileadh breise, dúirt an tAire Varadkar, ‘saoráid thábhachtach sláinte a sholáthraíonn seirbhís riachtanach is ea an tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin. A bhuí leis na cistí breise atá á leithdháileadh, beifear in ann athfhorbairt mhór a dhéanamh ar an ospidéal.’

I bhformhór na gcásanna, teastaíonn sainseirbhísí casta athshlánúcháin ó na hothair a thagann go dtí an tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin. Mar sin, saintógfar an tsaoráid nua 120 leaba chun freastal ar riachtanais na n-othar sin. Is éard a bheidh sa tsaoráid ar champas an Ospidéil Náisiúnta Athshlánúcháin ná spásanna comhtháite teiripe, saoráidí hidriteiripe agus saoráidí spóirt.

In éineacht le Mary Mitchell O’Connor TD agus Éamon Gilmore TD, ionadaithe áitiúla, thug an tAire Varadkar agus an tAire Lynch cuairt ar an ospidéal le déanaí chun bualadh leis an bhfoireann agus chun súil a chaitheamh ar an obair iontach a bhíonn á déanamh ansin.

Fuair an tOspidéal cead pleanála ón mBord Pleanála le déanaí don fhorbairt nua. Mar gheall ar an leithdháileadh breise ón státchiste, agus an ranníocaíocht a dhéanfaidh an tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin, beidh FSS agus an tOspidéal in ann leanúint ar aghaidh leis an obair chun an tsaoráid nua 120 leaba a thógáil.

Críoch