Preasráitis

Faigheann an tAire Harris ceadú ón Rialtas le haghaidh reachtaíocht lena bhforálfar d’Fhoirceannadh Toirchis a Rialáil in Éirinn

Fuair Simon Harris, an tAire Sláinte, ceadú ón Rialtas inniu (Dé Máirt) le haghaidh reachtaíocht lena bhforálfar d’Fhoirceannadh Toirchis a Rialáil in Éirinn. Tagann an ceadú sin sna sála ar an Reifreann a ritheadh i mí na Bealtaine.

Dúirt an tAire Harris, “Gheall mé go leagfainn an Bille Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018, faoi bhráid an Rialtais an tseachtain seo agus chomhlíon mé an gealltanas sin. Cé go raibh sé beartaithe agam an reachtaíocht a thabhairt isteach san Oireachtas roimh shos an tsamhraidh, ní féidir liom é sin a dhéanamh anois de bharr imeachtaí cúirte atá ar siúl. Mar sin féin, foilseoidh mé leagan nuashonraithe de Scéim Ghinearálta an Bhille Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018, ar shuíomh Gréasáin mo Roinne”.

Tá an reachtaíocht bunaithe ar Scéim Ghinearálta an Bhille um Fhoirceannadh Toirchis a Rialáil a cheadaigh an Rialtas an 27 Márta 2018, agus roinnt leasuithe déanta uirthi.

Dúirt an tAire Harris, “Fuair mé ceadú ón Rialtas le haghaidh dhá réimse beartais nua a chur ar áireamh sa reachtaíocht.  Is é an chéad réimse beartais go soláthrófar an foirceannadh toirchis ar bhonn uilíoch. Mar sin, ní chuirfidh costas na seirbhísí sin aon chosc ar mhná iad a rochtain.

“Is é an dara réimse beartais go soláthrófar criosanna rochtana sábháilte – is iad sin, limistéir atá suite timpeall ar áitribh ina soláthraítear seirbhísí ginmhillte. Mar sin, beidh othair agus baill foirne in ann freastal ar an áitreabh gan aon bhaol a bheith ann go ndéanfar iad a imeaglú nó a chiapadh nó go gcuirfear iad faoi réir póstaer nó agóidí.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire, “Ní bheifear in ann an reachtaíocht seo a thabhairt isteach san Oireachtas go dtí go dtabharfar na himeachtaí Cúirte i gcrích agus go ndeimhneofar toradh an reifrinn. Táthar ag leanúint ar aghaidh, áfach, le hullmhú don tseirbhís ginmhillte a thabhairt isteach, lena n-áirítear trí threoirlínte cliniciúla a fhorbairt. Tá sé beartaithe ag an Rialtas an tseirbhís sláinte sin a chur ar fáil in Éirinn den chéad uair i mí Eanáir 2019.”

CRÍOCH