Preasráitis

Faigheann an tAire Harris cead chun reachtaíocht a dhréachtú lena dtabharfar cárta liachta do gach leanbh a bhfuil Liúntas Cúram Baile á fháil ina leith agus lena laghdófar táillí oidis do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois

Fuair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, comhaontú óna chomhghleacaithe Comh-aireachta inniu chun tús a chur le reachtaíocht a dhréachtú lena dtabharfar isteach dhá ghealltanas thábhachtacha a tugadh i mBuiséad 2017:

  • Incháilitheacht iomlán do sheirbhísí liachleachtóirí ginearálta agus do sheirbhísí eile sláinte a thabhairt do gach leanbh a bhfuil an Liúntas Cúram Baile iníoctha ina leith
  • An táille oidis a ghearrtar ar dhaoine os cionn 70 bliain d’aois a laghdú faoi €0.50 in aghaidh na míre/€5 in aghaidh na míosa go €2 agus go €20 ar a mhéad faoi seach ón 1 Márta 2017

Agus é ag cur fáilte roimh an dul chun cinn atá déanta ar chárta liachta a thabhairt do leanaí a bhfuil Liúntas Cúram Baile á dhéanamh ina leith, dúirt an tAire: “Ceann de na príomhghealltanais sláinte atá tugtha sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta is ea cárta liachta a chur ar fáil do gach leanbh a bhfuil íocaíocht Liúntas Cúram Baile á déanamh ina leith. Léirítear sna figiúirí is déanaí go mbeidh an tionscnamh seo chun tairbhe do 9,000 leanbh an-tinn nach bhfuil incháilithe do chárta liachta faoi láthair. Mar thoradh air sin, beidh 33,000 leanbh san iomlán incháilithe do Chárta Liachta iomlán. Tá sé beartaithe agam an beart a thabhairt isteach a luaithe is féidir sa bhliain 2017, tar éis na hathruithe reachtacha riachtanacha a dhéanamh agus laistigh de na hacmhainní a soláthraíodh don Roinn le Buiséad 2017. D’iarr mé ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an t-ullmhúchán riachtanach a dhéanamh don obair seo.”

 

Ag labhairt dó faoin laghdú ar tháillí oidis do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois, dúirt an tAire: “Bainfidh thart ar 330,000 sealbhóir cárta liachta os cionn 70 bliain d’aois tairbhe as an táille oidis a laghdú faoi €0.50 in aghaidh na míre agus faoi €5 in aghaidh na míosa. Fágann sé sin gur ó €2.50 go €2 a laghdófar an táille oidis in aghaidh na míre do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois agus gur ó €25 go €20 a laghdófar an táille mhíosúil uasta. Tá sé beartaithe agam an táille laghdaithe a thabhairt isteach ón 1 Márta 2017, tar éis na hathruithe reachtacha riachtanacha a dhéanamh agus laistigh de na hacmhainní a soláthraíodh don Roinn le Buiséad 2017.”

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

Ag an gcruinniú Comh-aireachta inniu (an 13 Nollaig 2016), comhaontaigh an Rialtas le bille a dhréachtú lena dtabharfar éifeacht do dhá athrú thábhachtacha a fógraíodh ar Lá an Bhuiséid, is iad sin:

1.        Incháilitheacht iomlán do sheirbhísí liachleachtóirí ginearálta agus do sheirbhísí eile sláinte a thabhairt do gach leanbh a bhfuil an Liúntas Cúram Baile iníoctha ina leith,

2.        An táille oidis a ghearrtar ar dhaoine os cionn 70 bliain d’aois a laghdú faoi €0.50 in aghaidh na míre/€5 in aghaidh na míosa go €2 agus go €20 faoi seach ón 1 Márta 2017

3.         Chomhaontaigh an Rialtas gur cheart tús a chur le hullmhúchán anois d’fhonn an Bille a fhoilsiú i mí Eanáir 2017