Preasráitis

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly, an tAire Stáit le freagracht as Daoine Scothaosta, roimh na 550 pacáiste cúram baile sa bhreis a leithdháilfear thar thréimhse an gheimhridh

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly, an tAire Stáit le freagracht as Daoine Scothaosta, roimh na 550 pacáiste cúram baile sa bhreis a leithdháilfear thar thréimhse an gheimhridh.

Chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tús le bearta éagsúla a bhfuil mar aidhm leo tacú le daoine scothaosta aistriú ó ghéarchúram ón tréimhse roimh an Nollaig agus isteach sa bhliain úr.

Ar na bearta sin tá tuilleadh pacáistí, áiseanna agus fearas cúram baile agus cúram idirthréimhseach.

Dúirt an tAire Harris: “D’iarr mé ar FSS, mar chuid dá ullmhúcháin don gheimhreadh, díriú ar thionscnaimh lena maolófaí an brú ar an timpeallacht ospidéil roimh an Nollaig, lena n-áirítear tacaí cúraim shóisialta.

“Trí 550 pacáiste cúram baile sa bhreis a thabhairt isteach, leapacha breise cúraim idirthréimhsigh a sholáthar agus €4 mhilliún a infheistiú in áiseanna agus i bhfearais, cabhrófar le daoine scothaosta an t-ospidéal a fhágáil sa tréimhse roimh an Nollaig agus isteach sa bhliain úr.”

Tá sé sin ar cheann de na tionscnaimh éagsúla atá á reáchtáil ag an tseirbhís sláinte de réir mar a théann sí isteach i dtréimhse dhoiligh. Tá an Roinn Sláinte ag súil go dtabharfar sonraí faoin bplean geimhridh chun críche sna laethanta atá le teacht agus go bhfoilseofar iad níos moille an mhí seo.

Dúirt an tAire Daly: “Táim ag déanamh mo dhíchill fós a chinntiú go gcuirfear tionscnaimh i bhfeidhm chun an cineál cúraim a theastaíonn uathu a chur ar fáil do dhaoine scothaosta agus go soláthrófar san áit cheart é.

“Insíonn daoine scothaosta dúinn gur mhaith leo tacaíocht a fháil ina bpobal féin. Cabhróidh an infheistíocht bhreise sin i mbearta cúraim shóisialta agus cúram pobail leis an gcuspóir sin a chur ar aghaidh sa gheimhreadh atá le teacht.

“An geimhreadh seo, beidh mé ag díriú ar shaincheist na scaoiltí amach moillithe agus ar a chinntiú go gcabhróidh bearta cúraim shóisialta, lena n-áirítear an infheistíocht i dtacaíocht baile, le daoine filleadh abhaile a luaithe is féidir.

“Soláthraíonn ospidéil seirbhísí ríthábhachtacha. Mar sin féin, ní i ngach cás atá siad ar an láthair is oiriúnaí le haghaidh cúram a thabhairt. Ní mór dúinn ár ndícheall a dhéanamh cúram a sholáthar níos gaire don bhaile.”

CRÍOCH