Preasráitis

D’fháiltigh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí roimh fhoilsiú na tuarascála faireachais ar CPE ag an gcruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an dara cruinniú dhéag dá cuid a thionól inniu an 8 Feabhra 2018.

Díríodh lena linn ar fhoilsiú na tuarascála faireachais ar CPE ón Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte, ar na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE agus ar an bhfaisnéis is déanaí faoi phleananna cumarsáide Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

D’fháiltigh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí roimh fhoilsiú na tuarascála faireachais ar CPE ón Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte an 7 Feabhra.  Léiríodh sna sonraí gur mhéadaigh an líon othar ar deimhníodh go raibh CPE orthu ó 282 dhuine sa bhliain 2016 go 435 dhuine sa bhliain 2017.  Tugadh fógra faoi 15 cinn d’ionfhabhtuithe ionracha CPE sa bhliain 2017 i gcomparáid le 14 cinn sa bhliain 2016.  Tuairiscíodh 15 cinn de ráigeanna CPE sa bhliain 2017 i gcomparáid le cúig cinn sa bhliain 2016.  Áiríodh leis an tuarascáil freisin sonraí faoin líon scagthástálacha CPE a rinne ospidéil ghéarmhíochaine agus faoi chainníocht na meiripeineime a dáileadh.  Tá an tuarascáil iomlán ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Ionaid Faireachais um Chosaint Sláinte agus foilseofar ar bhonn míosúil as seo amach í.

www.hpsc.ie/az/microbiologyantimicrobialresistance/strategyforthecontrolofantimicrobialresistanceinirelandsari/carbapenemresistantenterobacteriaceaecre/surveillanceofcpeinireland/

Cuireadh na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE i láthair an ghrúpa.  Sa tréimhse dhá sheachtain ón 22 Eanáir go dtí an 4 Feabhra 2018, aimsíodh seisear othar nua ar a bhfuil CPE.

Thug FSS an fhaisnéis is déanaí faoina chlár oibre cumarsáide straitéisí i ndáil le hionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte agus i ndáil le frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach. Áirítear leis sin an feachtas faisnéise Under the Weather agus stór lárnach faisnéise don phobal agus d’oibrithe cúram sláinte ar rannán tiomnaithe dá shuíomh Gréasáin www.hse.ie/hcai.

Tá na miontuairiscí ar gach cruinniú roimhe seo agus doiciméid ghaolmhara foilsithe ar leathanach Gréasáin tiomnaithe atá á óstáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

CRÍOCH