Preasráitis

Deimhníonn na hAirí go leanfaidh an tseirbhís treorach ‘aerárthach othar’ de bheith i mbun feidhme

Cheiliúir Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus Simon Coveney, an tAire Cosanta, an míliú misean ‘aerárthach othar’ inniu le himeacht speisialta in Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill.

Cuireann an tSeirbhís Tacaíochta Éigeandála Aermhíochaine (EAS) treorach tacaíocht thiomnaithe aermhíochaine ar fáil don tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna (NAS), go háirithe d’othair san iarthar mar nach cuí ón taobh cliniciúil de a bheadh amanna iompair otharcharranna talún.

Bunaíodh í mar thionscadal treorach idir an NAS agus an tAerchór agus faigheann sí tacaíocht bhreise ó Ghardaí Cósta na hÉireann.

Bunaíodh grúpa oibre chun roghanna le haghaidh sholáthar na seirbhíse amach anseo a iniúchadh. Mhol an Grúpa gur cheart seirbhís a bhunú ar bhonn buan. Chomhaontaigh an bheirt Airí go n-iarrfadh siad formhuiniú an Rialtais le haghaidh an togra agus tugann siad gealltanas go ndéanfar athbhreithniú leanúnach ar an oibríocht ionas go gcoimeádfar seirbhís ardchaighdeáin ar bun don saol romhainn.

Dúirt an tAire Varadkar: “Déanaim comhghairdeas leis an bhfoireann in Aerchór na hÉireann, sa tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna agus i nGardaí Cósta na hÉireann as 1,000 misean a chur i gcrích an 26 Bealtaine i mbliana. Is eiseamláir iontach í sin dá bhféadtar a bhaint amach nuair a oibríonn Ranna Rialtais i gcomhpháirt. Tá an tseirbhís sin ina chéim mhór ar aghaidh maidir le rochtain ar chóireáil éigeandála speisialaithe a chur ar fáil d’othair atá ina gcónaí i gceantair iargúlta.  Tá sé tábhachtach freisin gur mar fhreagairt do thaomanna croí STEMI a bhí trian amháin de na misin agus gurbh fhéidir cóireáil a chur ar na hothair sin i saintimpeallacht laistigh de 90 nóiméad ón diagnóis trí na misin sin.”

Ag fáiltiú dó roimh an bhfíric gur chuir Grúpa Oibre faoi threoir na Roinne Sláinte measúnú dearfach ar fáil ar cháilíocht na seirbhíse a sholáthair an tAerchór, dúirt an tAire Coveney: “Cé gur cinnte gur leag an tAerchór an tagarmharc síos le linn na céime treorach agus go leanfaidh sé den tseirbhís a chur ar fáil ag an leibhéal reatha, mar a bheifí ag súil leis chun an tuarascáil a chur chun feidhme, ní mór dúinn intinn oscailte a choinneáil maidir leis an iomad bealach difriúil is féidir an tseirbhís a chur ar fáil agus gach rogha a choinneáil faoi bhreithniú maidir le socrú fadtéarmach inbhuanaithe a chinntiú agus, go deimhin, tá oibleagáid orainn déanamh amhlaidh.”

Is é ról na Seirbhíse Tacaíochta Éigeandála Aermhíochaine ardtacaí beatha a sholáthar d’othair ar an láthair leis an Ard-Pharaimhíochaineoir agus le criú talún freastail an NAS.

Chomh maith leis sin, cuireann sí iompar mear ar fáil d’othair chuig an ospidéal is oiriúnaí a chomhlíonann riachtanas cliniciúil an othair.

Tá an tseirbhís á hoibriú faoi láthair ag Aerchór na hÉireann agus ag an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna i gcomhpháirt agus cuireann Gardaí Cósta na hÉireann tacaíocht chúltaca ar fáil. Bunaíodh í ar bhonn treoirscéime chun a fháil amach an raibh gá le seirbhís thiomnaithe éigeandála aermhíochaine ar bhonn buan nó nach raibh. Oibríonn sí in éineacht le seirbhís aistrithe idir-ospidéil an Aerchóir a tugadh isteach i 1964 agus a thugann faoi thart ar 100 misean gach bliain.

Cuireann an tAerchór na criúnna ó ‘Sciathán Oibríochtaí Uimhir 3’ ar fáil chun héileacaptar Agusta Westland AW139 a eitilt agus a chothabháil. Tá an héileacaptar lonnaithe i nDún Chostúim i mBaile Átha Luain. Cuireann an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna an tArd-Pharaimhíochaineoir ar bord ar fáil.

Tugann an tIonad Náisiúnta Comhordaithe Aermhíochaine atá lonnaithe san Ionad Oibríochtaí Éigeandála Náisiúnta i dTamhlacht tascanna don tSeirbhís Éigeandála. Oibríonn an NAS foireann tacaíochta bhuan le haghaidh an EAS, lena n-áirítear oifigeach idirchaidrimh aermhíochaine tiomnaithe, oifigeach oideachais agus oiliúna agus roinnt ard-pharaimhíochaineoirí aermhíochaine atá mar chriú ar an aerárthach ar bhonn sealaíochta.

Críoch