Preasráitis

Deimhníonn Kathleen Lynch, an tAire Stáit le Freagracht as Cúram Príomhúil, líon na liachleachtóirí ginearálta atá cláraithe don scéim do leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois

Dhiúltaigh Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit le Freagracht as Cúram Príomhúil, tráthnóna don mhaíomh ó Chumann Náisiúnta na nDochtúirí Teaghlaigh (NAGP) gur míchruinn atá an fhaisnéis a thug sí sa Dáil ar maidin.  Dheimhnigh an tAire Stáit Lynch gur chomhaontaigh thart ar 830 liachleachtóir ginearálta conradh faoin 27 Bealtaine, agus iad ag clárú don scéim nua um sheirbhísí liachleachtóra ghinearálta in aisce do leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois.

“Tá barraíocht mífhaisnéise á scaipeadh, agus é mar aidhm léi liachleachtóirí ginearálta a chur ó pháirt a ghlacadh sa scéim.  I mo thaithí féin, tá liachleachtóirí ginearálta brea-ábalta cinneadh a dhéanamh leo féin ar cé acu ba mhaith leo páirt a ghlacadh sa scéim nó nár mhaith, agus fianaise chruinn fhíor á húsáid acu.

Is cruinn atá an figiúr a d’fhógair mé ar maidin.  Tá méadú tagtha ar an bhfigiúr sin ó shin i leith agus táimid ag súil go dtiocfaidh méadú eile air thar an gcéad seachtain eile.  D’fhéadfadh gur mhian leis an NAGP féachaint ar a fhírinne atá a thaighde féin, rud atá bunoscionn leis na fíricí.”

Críoch