Preasráitis

Deimhníonn an tAire Kathleen Lynch go bhfuiltear ag dul ar aghaidh anois leis an Leasú Beartaithe ar Theiripe Leictri-thritheamhach (ECT)

Inniu (Déardaoin an 3 Nollaig 2015), dheimhnigh Kathleen Lynch Uasal TD, an tAire Stáit le freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta (Míchumas agus Daoine Scothaosta) agus Meabhairshláinte, go bhfuiltear ag dul ar aghaidh anois leis an leasú beartaithe ar an reachtaíocht meabhairshláinte maidir le Teiripe Leictri-thritheamhach a thabhairt d’othair arna n-iontráil go hainneonach in ospidéil shíciatracha.

Dúirt an tAire: “In Athbhreithniú an tSainghrúpa ar an Acht Meabhair-Shláinte 2001 a foilsíodh ní ba luaithe i mbliana, moladh go mór gur cheart athrú a dhéanamh ar an dlí mar atá sé ó thaobh ECT a thabhairt d’othair ainneonacha ag a bhfuil cumas de.  Faoi láthair, is ceadmhach de réir an dlí do bheirt Síciatraithe Comhairleacha cúrsa ECT a thabhairt d’othar a iontráladh go hainneonach le haghaidh cóireáil fiú más rud é go bhfuil cumas ag an duine sin agus go ndiúltaíonn sé/sí don chóireáil sin.  Ní rud inghlactha é sin a thuilleadh agus sáraíonn sé na noirm idirnáisiúnta chuige sin.

Tar éis teacht ar chomhaontú leis an bhFreasúra, d’éirigh liom tréimhse ama a fháil i sceideal an-ghnóthach na Dála Dé Máirt seo chugainn an 8 Nollaig chun Bille Meabhair-Shláinte leasaitheach a thabhairt isteach ina scriosfar an focal “neamhthoilteanach” ó alt 59 den Acht Meabhair-Shláinte 2001. Cinnteofar leis go ndéanfar de réir mhianta an othair sa chás go bhfuil cumas ag othar ainneonach agus go ndiúltaíonn sé/sí don chóireáil sin.  Tá sé ar intinn agam leasú den chineál céanna a dhéanamh ar alt 60 den Acht. Is ceadmhach de réir an ailt sin rialú in aghaidh othar ainneonach ag a bhfuil cumas sa chás go bhfuil leigheas á thabhairt aige/aici thar thréimhse trí mhí.  Is mian liom buíochas a ghabháil leis an bhFreasúra as glacadh le dul ar aghaidh an ghearr-Bhille seo mar go gcreidim go mbeidh gach duine sa Teach i bhfabhar na mbeart atá istigh ann.’

Tugadh 165 moladh in athbhreithniú an tSainghrúpa. Baineann an chuid is mó díobh le hathruithe ar an reachtaíocht.  Tá obair á déanamh ag an Roinn ar chinn Bhille chun na hathruithe sin a chur san áireamh.  Thug an Sainghrúpa tosaíocht do na hathruithe ar ECT agus ar an tabhairt leighis agus bhí na hathruithe sin ina n-ábhar d’éilimh le tamall maith anuas ó eagraíochtaí ar a bhfuil meas ar nós Mental Health Reform agus Amnesty International.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire: ‘Is riachtanas é an t-athrú seo, tugann geallsealbhóirí i réimse na meabhairshláinte tacaíocht dó agus tugann sé féinriar ar ais do dhaoine ag a bhfuil cumas agus a dhiúltaíonn don chóireáil sin.’

CRÍOCH