Preasráitis

Deimhníonn an tAire Kathleen Lynch an t-athrú ar an dlí maidir le Teiripe Leictri-thritheamhach a thabhairt

Inniu (Dé Luain an 15 Feabhra 2015), dheimhnigh Kathleen Lynch TD, an tAire Stáit le freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta (Míchumas agus Daoine Scothaosta) agus Meabhairshláinte, gur sínithe isteach sa dlí anois atá an leasú a rinneadh le déanaí ar an reachtaíocht meabhairshláinte maidir le Teiripe Leictri-thritheamhach a thabhairt d’othair arna n-iontráil go hainneonach in ospidéil shíciatracha. Beidh an t-athrú i bhfeidhm ón lá inniu i leith.

Rith an tOireachtas an tAcht Meabhair-Shláinte (Leasú) 2015 agus shínigh an tUachtarán isteach sa dlí é ag deireadh mhí na Nollag. Foráiltear leis an Acht nua seo go dtabharfaí aird ar mhianta an othair sa chás gurb amhlaidh gur iontráladh othar go hainneonach faoin Acht Meabhair-Shláinte 2001, go bhfuil cumas aige/aici agus go ndiúltaíonn sé/sí do theiripe leictri-thritheamhach a fháil. Leasaíodh alt 60 den Acht freisin chun a chinntiú go dtabharfaí aird ar an gceart atá aige/aici chun diúltú do chógas a fháil i gcás duine ag a bhfuil cumas.

Ag fáiltiú di roimh thosach feidhme na n-athruithe tábhachtacha sin, dúirt an tAire Lynch: ‘Leis na hathruithe atá ag teacht i bhfeidhm inniu, cuirfear deireadh leis an gcleachtas um chur faoi deara d’othair ag a bhfuil cumas cóireálacha áirithe a fháil nuair nach bhfuil siad toilteanach déanamh amhlaidh. Is athrú suntasach é sin agus tagann sé leis an gCoinbhinsiún um Chearta Daoine faoi Mhíchumas. Tugtar an chumhacht ar ais don duine aonair leis an athrú agus tá sé ar an gcéad cheann den iomad athrú ar an Acht Meabhair-Shláinte 2001 atá ann faoi láthair, rud a eascraíonn as an athbhreithniú ar an Acht ar chuir mé tús leis ar thógáil oifige dom.’

Críoch