Preasráitis

Deimhníonn an tAire Daly bunú an Chomhchoiste um Chúram Meabhairshláinte sa Todhchaí

Chomhaontaigh an Dáil inniu chun Comhchoiste nua um Chúram Meabhairshláinte sa Todhchaí a bhunú. Féachfaidh an Comhchoiste le comhaontú traspháirtí a bhaint amach ar fhís fhadtéarmach aonair do chúram meabhairshláinte a chur chun feidhme agus ar threo an bheartais mheabhairshláinte in Éirinn.

Agus é ag fógairt bhunú an Choiste nua, dúirt an tUas. Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, “Is dea-scéala é seo do gach duine a bhfuil spéis acu sa dóigh a ndéanfaimid ár seirbhísí meabhairshláinte a fhorbairt agus a chur chun feidhme tuilleadh.  Ós rud é go bhfuil ár mbeartas deich mbliana ‘Fís don Athrú’ á athbhreithniú faoi láthair, is an-tráthúil an rud é go mbeidh deis ag parlaiminteoirí ról a imirt maidir leis an treo beartais amach anseo a mhúnlú sa réimse seo.”

Cé gurb amhlaidh, nuair a bheidh sé ar bun, go socróidh an Coiste a ghnó féin, táthar ag súil go ndéanfaidh na comhaltaí scrúdú ar shaincheisteanna amhail comhtháthú reatha an tsoláthair sheirbhísí meabhairshláinte in Éirinn; infhaighteacht, inrochtaineacht agus ailíniú seirbhísí agus tacaí den sórt sin; agus an gá atá ann le seirbhísí um chosc agus luath-idirghabháil a fhorbairt tuilleadh, go háirithe iad sin atá dírithe ar dhaoine óga.

Dúirt an tAire, “Táim ag iarraidh freisin go gcuirfidh an Coiste tuairimí in iúl ar na dúshláin shuntasacha atá romhainn maidir le gairmithe oilte meabhairshláinte a earcú agus a choinneáil.  Is fadhb é sin nach bhfuil aon réiteach uileghabhálach uirthi. Mar sin, cuirfear fáilte mhór roimh na tuairimí ón gCoiste ina leith.  Táim ag tnúth le bheith ag obair go rialta leis an gCoiste sna míonna atá romhainn. Chomh maith leis sin, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don ról a bhí ag an Teachta James Browne maidir leis an tsaincheist seo a chur ar aghaidh.”

Leagfaidh an Comhchoiste a thuarascáil deiridh faoi bhráid an dá Theach den Oireachtas faoin 31 Deireadh Fómhair 2018.

Críoch