Preasráitis

Déanann an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte comhghairdeas le Scoil Náisiúnta Naomh Clár, Baile Shéamais Dhuibh, faoi Dhámhachtain Eorpach a bhuachan

Rinne Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, comhghairdeas inniu le Scoil Náisiúnta Naomh Clár, Baile Shéamais Dhuibh, faoin Dámhachtain Eorpach #BeActive san Oideachas a bhuachan. Is cuid de Sheachtain Spóirt na hEorpa í an dámhachtain. Leis an dámhachtain, tarraingítear aird ar bhealaí den scoth inar féidir le daoine óga bheith níos gníomhaí i dtimpeallacht oideachais.

Ag freagairt di don fhógairt, dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Éacht iontach do Scoil Náisiúnta Naomh Clár, Baile Shéamais Dhuibh, ba ea an dámhachtain ghradamach seo a bhuachan, agus tá lúcháir orm gur tugadh aitheantas don obair atá déanta ag na múinteoirí, ag na tuismitheoirí agus ag na leanaí go príomha chun gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn. Is eol dúinn go léir cé chomh tábhachtach is atá gníomhaíocht fhisiciúil i measc daoine óga maidir le feabhas a chur ar a sláinte fhisiciúil agus ar a meabhairshláinte. Leis an dámhachtain seo, tugtar aitheantas don iarracht atá déanta ag Scoil Náisiúnta Naomh Clár gníomhaíocht fhisiciúil a chur ar áireamh i ngnáthamh laethúil na ndaltaí. Tabharfaidh an méid sin spreagadh do scoileanna eile ar fud na hÉireann sláinte agus folláine a chur chun cinn freisin.”

Is iad seo a leanas roinnt de na gníomhaíochtaí ar thug an scoil fúthu: ‘Laethanta WOW’ (Walk to School on Wednesdays/Siúl chun na Scoile ar an gCéadaoin), ‘Saor-Dhamhsa ar an Aoine’ agus ‘Línte Gníomhacha’ ina ndéanann daltaí aclaíocht ina línte le linn dóibh fanacht lena mbailiú ón gclós scoile. Bíonn 280 dalta ag siúl chun na scoile gach maidin anois, suas ó 140 dalta roimh thús an fheachtais.

“Tá Scoil Náisiúnta Naomh Clár, Baile Shéamais Dhuibh, ina sárshampla den dóigh ar féidir le scoileanna gníomhaíocht fhisiciúil atá taitneamhach agus inrochtana a chur ar fáil. Tá sé an-simplí roinnt de na smaointe sin a chur chun feidhme agus tá súil agam go spreagfar scoileanna eile ar fud na tíre féachaint ar bhealaí inar féidir leo páirt a ghlacadh san fheachtas”, a dúirt an tAire Corcoran Kennedy.

Bronnadh an dámhachtain ar Karl McCartin, Príomhoide na Scoile, agus ar Verena Cunningham, Comhordaitheoir na Brataí Scoile Gníomhaí, ag searmanas bronnta sa Bhruiséil tráthnóna aréir le linn ócáid suaitheantais Sheachtain Spóirt na hEorpa.

Bhí Scoil Náisiúnta Naomh Clár ar cheann amháin de dhá scoil Éireannacha a cuireadh ar an ngearrliosta le haghaidh na dámhachtana #BeActive san Oideachas. Ba é Bunscoil Naomh Clár, Crois Araild, an scoil eile. Chomh maith leis sin, cuireadh Helsinn Birex Pharmaceuticals ar an ngearrliosta le haghaidh na dámhachtana #BeActive san Ionad Oibre.

Glacann an dá scoil atá luaite páirt sa Bhratach Scoile Gníomhaí, ar tionscnamh é a reáchtálann an Roinn Oideachais agus Scileanna le tacaíocht ón gclár Éire Shláintiúil. Bronntar an Bhratach ar scoileanna a fhéachann le pobal scoile atá oilte agus gníomhaíoch go fisiciúil a bhaint amach. Is é aidhm an phróisis tuilleadh scoileanna a spreagadh dul i mbun tuilleadh gníomhaíocht fhisiciúil ar bhonn níos minice. Príomhchuspóir de chuid Get Ireland Active, arb é an Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil a seoladh go luath sa bhliain 2016 é, is ea tuilleadh scoileanna a spreagadh páirt a ghlacadh sa Bhratach Scoile Gníomhaí.

Críoch