Preasráitis

Déanann an tAire Sláinte galar infhógartha de Heirpéas nuabheirthe

Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, na Rialacháin um Ghalair Aicídeacha (Leasú), 2018, a shíniú isteach sa dlí inniu (Dé Máirt). Cuid thábhachtach de na Rialacháin sin is ea galar infhógartha a dhéanamh de víreas nuabheirthe Herpes simplex.

Chuir an tAire Harris a lámh leis na Rialacháin i láthair John agus Louise Wills, atá ag cur beart den sórt sin chun cinn ó chaill siad Eibhlín, a n-iníon óg, de bharr aimhréidheanna a d’eascair as an ngalar.

Dúirt an tAire, “Is fíordheacair an rud é déileáil le cailleadh naíonáin, gan aon trácht a dhéanamh ar rud dearfach a dhéanamh de. Is fianaise é sin ar an tsárobair chumhachtach a dhéanann John agus Louise.

“Trí ghalar nuabheirthe Herpes simplex a ainmniú mar cheann amháin de na galair a bheidh infhógartha, tá súil agam go gcabhrófar, ar bhealach éigin, le feasacht an phobail a mhéadú ar an ngalar agus ar a chontúirtí atá sé do leanaí nuabheirthe.

“Mholfainn do gach lánúin atá ag súil le leanaí agus dá dteaghlach sínte scéal Eibhlín a léamh ar an suíomh Gréasáin tiomnaithe (www.rememberingeibhlin.org) a chuir John agus Louise ar bun agus na bearta ciallmhara réamhchúraim atá le fáil air a leanúint.”

Leasaítear leis na Rialacháin freisin na Rialacháin um Ghalair Aicídeacha, 1981, chun a cheangal gur galair infhógartha a bheidh i gcásanna deimhnithe nó amhrasta ghalar Creutzfeldt-Jakob agus i gcásanna deimhnithe nó amhrasta athraithigh ar ghalar Creutzfeldt-Jakob, ar aon dul leis na galair eile atá liostaithe mar ghalair infhógartha.

Mar gheall ar a fhrithsheasmhaí atá siad in aghaidh antaibheathaigh agus drugaí leighis áirithe, cuireadh baictéir charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae, Enterobacteriaceae ina bhfuil baictéir Ghram-dheimhneacha MCR agus Orgánaigh Núíosacha nó Neamhchoitianta atá Frithsheasmhach in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach leis an liosta galar aicídeach is infhógartha freisin.

CRÍOCH