Preasráitis

Déanann an tAire Corcoran Kennedy comhóstáil ar chruinniú de chuid shaineolaithe na hEagraíochta Domhanda Sláinte i mBaile Átha Cliath

Foilseofar go luath cód cleachtais nua na hÉireann maidir le bianna atá ar mhórán saille, salainn agus siúcra a mhargú, a shuí agus a urrú do leanaí agus do dhaoine fásta

Chuir Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, fáilte inniu (Dé Máirt) roimh thoscairí ó gach cearn na hEorpa go dtí an cruinniú bliantúil de chuid Líonraí Gníomhaíochta Eorpacha um Shalann agus um Brú Margaíochta ar Leanaí a Laghdú, rud a reáchtálann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte é. Chomh maith leis sin, d’inis an tAire do na daoine a bhí i láthair go bhfoilseofaí go luath cód cleachtais nua na hÉireann maidir le bianna atá ar mhórán saille, salainn agus siúcra a mhargú, a shuí agus a urrú do leanaí agus do dhaoine fásta.

Dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Is imeacht tábhachtach é seo agus fáiltím roimh an díospóireacht mhionsonraithe a rachaidh saineolaithe Eorpacha ina bun thar an gcéad chúpla lá eile, agus iad ag díriú ar chineálacha nuálacha cur chuige i leith iontógáil salainn a thomhas agus ag úsáid raon sonraí taighde chun spriocanna laghdú salainn a cheapadh. Fáiltím freisin roimh an díospóireacht ar bhrú margaíochta ar leanaí a laghdú. Is rófhada atá an iontógáil bianna atá ar mhórán saille, salainn agus siúcra i measc leanaí in Éirinn agus is é ceann de phríomhtheachtaireachtaí an fheachtais Beatha Shláintiúil de chuid na Roinne Sláinte ná gan bianna den sórt sin a ithe gach lá, sciartha bia a laghdú agus uisce a ól in áit deochanna siúcraithe.

Dúirt an tAire, “De réir na hEagraíochta Domhanda Sláinte, beidh Éire ar an náisiún is murtallaí san Eoraip roimh i bhfad mura ndéanaimid gníomhaíocht anois. Is é sin an fáth gur sheol an Roinn seo an plean 10 mbliana dar teideal Meáchan Sláintiúil d’Éirinn: An Beartas agus an Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall le déanaí. Ceanglaítear leis an bplean go ndéanfar gníomhaíocht ar fud raon earnálacha éagsúla chun murtall a chomhrac agus dírítear ann ar iontógáil bia atá ar mhórán saille, salainn agus siúcra a laghdú trí tháirgí bia a athdhearadh agus trí bhrú margaíochta ar leanaí a mhaolú.”

Thug an tAire aitheantas don obair dhearfach atá déanta ag an Údarás Sábháilteachta Bia agus ag Tionscal Bia Éireann, in éineacht le Miondíol Éireann, agus tionscnamh deonach laghdú salainn á reáchtáil acu in Éirinn ón mbliain 2003 i leith. Dúirt sí, “Is dea-scéala é gur éirigh leis an gclár laghdú salainn de chuid an Údaráis Sábháilteachta Bia roinnt laghduithe suntasacha a bhaint amach thar thréimhse deich mbliana sa mhéid salainn atá le fáil ina lán bianna próiseáilte, amhail gránach, arán agus feoil phróiseáilte.

Dúirt an tAire freisin, “Tá dea-theist orainn in Éirinn maidir le margú na mbianna sin do leanaí a shrianadh sna meáin Chraolta, agus sinn ar an gcéad tír ar domhan inar cuireadh cosc ar dhaoine cáiliúla bianna agus deochanna atá ar mhórán saille, salainn agus siúcra a chur chun cinn. Tá cuid mhór oibre le déanamh againn go fóill, áfach. Is é an chéad bheart eile a dhéanfaimid ina leith seo ná a éileamh go gcuirfear cosc ar bhianna den sórt sin a fhógairt ar an teilifís agus ar an raidió roimh 9 p.m.”

D’inis an tAire do na daoine a bhí i láthair go bhfuil an Roinn Sláinte ag obair leis an Údarás Sábháilteachta Bia, leis an tionscal bia, leis an lucht fógartha agus le príomh-gheallsealbhóirí eile le 18 mí anuas chun Cód Cleachtais nua a fhorbairt maidir le bianna atá ar mhórán saille, salainn agus siúcra a mhargú, a shuí agus a urrú do leanaí agus do dhaoine fásta. Dúirt an tAire, “Fuair mé an dréacht deiridh den Chód an tseachtain seo agus déanfaidh mé breithniú ar na moltaí atá ann ar mhaithe le é a sheoladh an mhí seo chugainn. Tuigim go mbeidh ár dtreoirlínte maidir le hurraíocht ar na chéad treoirlínte dá leithéid ar domhan freisin.”

Ghabh an tAire buíochas leis an Údarás Sábháilteachta Bia as cruinnithe an Líonra a chomhóstáil agus dúirt sí go bhfuil sí ag tnúth leis na moltaí ó chruinnithe an Líonra a chur ar áireamh sna gníomhartha a dhéanfaidh an Roinn Sláinte chun murtall a chosc agus a laghdú i measc leanaí.