Preasráitis

Cuireann Varadkar fáilte roimh laghdú 3% i bpréimheanna de chuid VHI – laghdú a chuimsíonn 7 bplean

Praghsanna reoite ar gach táirge eile de chuid VHI

Tagann na hathruithe sna sála ar phacáiste bearta árachais sláinte an Rialtais

Dúirt Leo Varadkar, an tAire Sláinte, gur cúis spreagtha do thomhaltóirí sa bhliain an-tábhachtach seo don mhargadh árachais sláinte atá sa laghdú 3% i seacht bpolasaí de chuid VHI.

“Cuirim fáilte mhór roimh an gcinneadh atá déanta ag VHI préimheanna a laghdú ar sheacht gcinn dá chuid polasaithe agus praghsanna a reo ar a chuid táirgí eile. Gabhann dea-luach leis na hathruithe praghsanna do thomhaltóirí nua agus do thomhaltóirí reatha araon,” dúirt an tAire Varadkar.

“Tagann an méid sin sna sála ar an bpacáiste Árachais Sláinte Phríobháidigh a d’fhógair mé i mí na Samhna anuraidh, pacáiste arbh é ab aidhm dó dul i ngleic le préimheanna a bhí ag ardú agus an margadh árachais sláinte phríobháidigh a chobhsú chun leas tomhaltóirí. Ceann de mo thosaíochtaí luaite don bhliain 2015 is ea árachas sláinte a dhéanamh níos inacmhainne do níos mó daoine aonair agus teaghlach.”

Cuimsíodh an méid seo a leanas sa Phacáiste Árachais Sláinte Phríobháidigh:
·    an tobhach rátáil phobail a laghdú;
·    préimheanna speisialta níos ísle a thabhairt isteach d’aosaigh óga;
·    Rátáil Phobail Saoil a thabhairt isteach;
·    agus an tobhach cistiúcháin a ghearrann an tÚdarás Árachas Sláinte a laghdú.

“Chabhraigh na hathruithe le freastal ar laghduithe i gcostas roinnt polasaithe cheana féin – laghduithe a bhí ina ndigití singile i bhformhór na gcásanna ach a bhí chomh hard le 19.1% i gcás amháin – nó chabhraigh siad le harduithe a mhaolú i gcás praghsanna polasaithe eile. I gcásanna ina bhfuil méaduithe curtha i bhfeidhm ag árachóirí, is ina ndigití singile atá na méaduithe sin den chuid is mó. Léiríonn sé sin go bhfuil cuid mhór iomaíochta sa mhargadh agus gur féidir le tomhaltóirí tairbhe mhór a bhaint as an margadh is fearr a chuardach agus árachas sláinte á cheannach acu.

“Tiocfaidh mórathrú eile i bhfeidhm an 1 Bealtaine nuair a thabharfar Rátáil Phobail Saoil isteach, rud atá ceaptha chun daoine óga a spreagadh árachas sláinte a cheannach níos luaithe. Ón dáta sin i leith, cuirfear lódálacha le polasaithe de chuid daoine atá os cionn 35 bliain d’aois agus árachas sláinte á cheannach acu den chéad uair.

“Roimh theacht na Rátála Pobail Saoil, tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil raon táirgí cuí ar fáil ar phraghas réasúnta do thomhaltóirí.”

Críoch