Preasráitis

 Cuireann Varadkar agus Lynch fáilte roimh réiteach na caingne san Ard-Chúirt maidir le cúram liachleachtóirí ginearálta do leanaí faoi bhun sé bliana d’aois

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus Kathleen Lynch, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, tar éis fáilte a chur roimh dheireadh na caingne san Ard-Chúirt in aghaidh cúram liachleachtóirí ginearálta a chur ar fáil saor in aisce do leanaí faoi bhun sé bliana d’aois.

Dúirt an tAire Varadkar: “Is forbairt dhearfach é seo do theaghlaigh ar fud na hÉireann. Tá breis agus 70% de liachleachtóirí ginearálta cláraithe cheana féin chun cúram liachleachtóirí ginearálta, scrúduithe sláinte óige, agus cúram asma a chur ar fáil saor in aisce do leanaí faoi bhun sé bliana d’aois. Cuireann tarraingt siar an cháis seo san Ard-Chúirt deireadh le haon éiginnteacht eile atá ann agus ba chóir go spreagfadh sí liachleachtóirí ginearálta nach bhfuil cláraithe páirt a ghlacadh sa scéim. Ar ndóigh, is faoin liachleachtóir ginearálta féin atá sé a chinneadh cé acu is mian leis nó nach mian leis páirt a ghlacadh inti. Táim ag tnúth anois le dul i mbun díospóireachta le liachleachtóirí ginearálta ar chroíchonradh nua agus le tuilleadh feabhsuithe a chur ar raon feidhme an chúraim phríomhúil agus ar na hacmhainní atá ar fáil dó.”

Dúirt an tAire Lynch: “Beidh tuismitheoirí leanaí faoi bhun sé bliana d’aois in ann cuairt a thabhairt saor in aisce ar a liachleachtóir ginearálta an 1 Iúil. Bhí dóchas againn go gcuirfí an tseirbhís ar fáil a áisiúla agus ab fhéidir ionas go mbeadh tuismitheoirí in ann rochtain a fháil uirthi gan aon dua. B’fhearr le formhór na dtuismitheoirí fanacht leis an liachleachtóir ginearálta a bhfuil aire á tabhairt aige ar a leanaí agus ar a dteaghlach cheana féin. Mar sin, tá súil agam go bhfágfaidh an fhorbairt seo go mbeidh rogha ag tuilleadh tuismitheoirí fanacht lena liachleachtóir ginearálta féin. Dá mhéad liachleachtóir ginearálta a ghlacann páirt sa scéim, is amhlaidh is fearr an tseirbhís a chuirfear ar fáil.”

Críoch