Preasráitis

Cuireann Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte roimh an gcinneadh ón Rialtas dul isteach i ngrúpa taighde Eorpach ar thrialacha cliniciúla

Fuair an tAire Harris ceadú ón gComh-aireacht an tseachtain seo le haghaidh Éire a dhéanamh ina ball de Chuibhreannas Eorpach Bonneagair Thaighde, is é sin, an Gréasán Bonneagair um Thaighde Cliniciúil Eorpach (ECRIN). Tacaíonn ECRIN le taighde cliniciúil i dtíortha ar fud na hEorpa agus tugann sé raon tacaí agus seirbhísí dá bhaill, lena n-áirítear cabhrú le trialacha idirnáisiúnta a ullmhú agus a chur chun feidhme.

Dúirt an tAire Harris: “Gné lárnach de ghalair a chosc, a dhiagnóisiú agus a chóireáil ar bhealach níos fearr is ea trialacha cliniciúla. Le níos mó ná deich mbliana anuas, tá an Roinn Sláinte, i ndlúthchomhar leis an mBord Taighde Sláinte, ag infheistiú sa bhonneagar agus san acmhainn a theastaíonn chun tacú le trialacha cliniciúla in Éirinn. Cé gur féidir trialacha áirithe a sheoladh ar leibhéal náisiúnta, teastaíonn óna lán trialacha rochtain ar líon mór othar agus comhthionscadal in ionaid agus i dtíortha éagsúla. Éascófar an méid sin ar fad nuair a bheidh Éire ina ball de ECRIN. Tá an cinneadh inniu ina fhorbairt thábhachtach d’othair reatha agus d’othair amach anseo araon in Éirinn. Tá sé ina fhorbairt dhearfach don lucht taighde sláinte freisin agus cuirfidh sé arís eile leis an gcáil atá ar Éirinn ó thaobh trialacha tionscail de. Ar an mbealach sin, brúfar athrú chun cinn agus cuirfear feabhas ar thorthaí othar. Cuirfear nuálaíocht, táirgiúlacht agus iomaíochas ar aghaidh chomh maith.”

Is dóigh go mbeidh áit uathúil ag Éirinn sa réimse trialacha cliniciúla san Eoraip, toisc go mbeidh sí ar an aon tír aibí amháin ina labhraítear Béarla san Eoraip tar éis an Bhreatimeachta. Mar bhall de ECRIN, bheadh Éire in áit an-mhaith chun ról mar urraitheoir a ghlacadh do thuilleadh trialacha cliniciúla pan-Eorpacha.

CRÍOCH