Preasráitis

Cuireann na hAirí fáilte roimh an toradh dearfach ar an idirbheartaíocht idir FSS agus an Comhlachas Altraí Síciatracha

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte, fáilte inniu roimh an bhfógairt gur tháinig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Comhlachas Altraí Síciatracha, faoi choimirce an Choimisiúin um Chaidreamh san Ionad Oibre, ar chomhaontú ar na nithe uile a bhí amuigh maidir le hoibriú de réir rialach.

Dá bhrí sin, ní rachfar ar aghaidh leis an ngníomhaíocht thionsclaíoch a bhí le tosú ag 8 a.m. amárach (an 17 Lúnasa) agus scoirfear láithreach den ghníomhaíocht thionsclaíoch eile ar fad atá ar siúl ón 29 Meitheamh.

Ba mhaith leis na hAirí buíochas a ghabháil leis na hoifigigh ón dá eagraíocht, agus leis an gCoimisiún, as an obair a rinne siad chun teacht ar an toradh dearfach sin agus cuireann siad fáilte roimh an mbéim a leag na heagraíochtaí uile lena mbaineann ar fholláine othar.

CRÍOCH