Preasráitis

Cuireann na hAirí fáilte roimh an gcinneadh go nglacfaidh Teach Pieta ceannas ar na seirbhísí a chuir Console ar fáil roimhe seo

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, agus Helen McEntee, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, tar éis fáilte a chur an tráthnóna seo roimh an deimhniú a fuarthas ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) go dtosóidh Teach Pieta láithreach ag soláthar na seirbhísí a chuir Console ar fáil roimhe seo, agus é ag obair mar chuid de phlean teagmhasach a chuir an Roinn Sláinte, FSS, Teach Pieta agus David Hall, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin eatramhach ar Console, le chéile.

Dúirt an tAire Harris, “Is é an tosaíocht atá agam agus ag an Rialtas ón tús ná a chinntiú go ndéanfaí na seirbhísí ríthábhachtacha a chuir Console ar fáil roimhe seo a sholáthar do na daoine a dteastaíonn na seirbhísí sin uathu agus ba mhaith liom ómós a thabhairt do Theach Pieta as an dualgas sin a ghlacadh chuige féin. Chomh maith leis sin, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair chrua atá déanta ag roinnt daoine le cúpla seachtain anuas chun a chinntiú go mbeadh plean teagmhasach againn dá scoirfeadh Console de bheith ag trádáil. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le David Hall as an bhfuinneamh agus as an tiomantas atá tugtha aige chun an tsaincheist seo a réiteach agus as an obair atá déanta aige leis an Roinn seo agus le FSS. Tá obair shármhaith déanta ag David don iomad daoine leochaileacha a bhfuil na seirbhísí lena mbaineann an-tábhachtach dóibh”.

Dúirt an tAire McEntee, “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Teach Pieta agus aitheantas a thabhairt do na hoifigigh ón Roinn Sláinte agus ó FSS agus do David Hall a d’oibrigh ó dhubh go dubh chun a chinntiú go mbeadh an Líne Chabhrach 24/7 don Fhéinmharú, an tSeirbhís Idirchaidrimh Mhéala don Fhéinmharú agus an tSeirbhís Comhairleoireachta Méala don Fhéinmharú ar fáil do dhaoine a bhfuil duine muinteartha caillte acu. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann Console freisin, a lean ar aghaidh le seirbhísí a chur ar fáil le linn am deacair. Tá aithne phearsanta agus ghairmiúil agam ar fhoireann Theach Pieta agus tá a fhios agam go ndéanann siad sárobair. Mar sin féin, is lá brónach é seo freisin. Chuaigh an féinmharú i bhfeidhm ar chuid mhór daoine agus teaghlach sa tír seo agus chuir daoine a gcroí agus a n-anam isteach in obair a dhéanamh go deonach agus in airgead a thiomsú do Console. Is daoine an-fhlaithiúil sinn agus is gá dúinn a chuimhneamh ag an am seo gur obair ríthábhachtach an obair a dhéanann formhór mór na ndaoine agus na n-eagraíochtaí carthanúla agus go dteastaíonn uathu ár dtacaíocht leanúnach.”