Preasráitis

Cuireann Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, fáilte roimh sheoladh an doiciméid “Gníomhaíocht Fhisiciúil: Oideas le haghaidh Druga Míorúilteach” – ráiteas beartais ón ngrúpa beartais um Ghníomhaíocht Fhisiciúil i gColáiste Ríoga Lianna na hÉireann

Chuir Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, fáilte inniu roimh sheoladh an doiciméid “Gníomhaíocht Fhisiciúil: Oideas le haghaidh Druga Míorúilteach”, ar ráiteas beartais ó Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann (RCPI) é. Iarrtar sa Tuarascáil ar dhochtúirí agus ar ghairmithe eile cúram sláinte tús a chur le gníomhaíocht fhisiciúil a ordú go réamhghníomhach mar chuid d’aon phlean cóireála dá n-othair. Déantar moltaí inti freisin maidir le roinnt ábhar eile arb é an aidhm atá leo spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine a chónaíonn in Éirinn tuilleadh gníomhaíocht fhisiciúil a dhéanamh.

Agus í ag seoladh na tuarascála inniu, dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Tosaíochtaí straitéiseacha de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) is ea galar ainsealach a chosc agus a bhainistiú, agus tá gníomhaíocht fhisiciúil ar cheann de na nithe is fearr is féidir le daoine a dhéanamh chun a sláinte agus a bhfolláine a fheabhsú ina leith sin. Tá lúcháir orm gurb é an aidhm atá leis na moltaí sa ráiteas beartais ón RCPI ná neartú a dhéanamh ar na gníomhartha a bhfuil mo Roinn ag tabhairt fúthu i gcomhpháirt le geallsealbhóirí eile, agus sinn ag féachaint leis an bPlean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil, a foilsíodh ní ba luaithe i mbliana, a chur chun feidhme. Tá áthas ar leith orm a thabhairt faoi deara go bhfuil an RCPI ag tacú leis an tionscnamh Making Every Contact Count (Gach Teagmháil a Dhéanamh Fiúntach), ar tionscnamh de chuid FSS é lena spreagtar do ghairmithe sláinte leas a bhaint as cruinnithe le cliaint chun stíleanna maireachtála níos sláintiúla agus aclaíocht a phlé leo agus chun comhairle a thabhairt dóibh ina leith.”

Leagtar síos sa Phlean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil sprioc uaillmhianach chun leibhéil rannpháirtíochta i ngach cineál gníomhaíochta fisiciúla a mhéadú i measc gach duine in Éirinn. Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Fianaise láidir ar na mórthairbhí a bhaineann le pobal a bheith gníomhach is ea go bhfuil gairmithe sláinte ag moladh gníomhaíocht fhisiciúil dá n-othair anois. Tá sé in am ag gairmithe sláinte, ag an lucht déanta beartas agus ag an bpobal i gcoitinne aitheantas a thabhairt do na tairbhí sláinte a bhaineann leis an ‘druga míorúilteach’ seo agus é a chur chun cinn go fairsing.”