Preasráitis

Cuireann Lynch náire agus anó in iúl faoi mhí-úsáid cónaitheoirí leochaileacha in Áras Attracta

D’fhreagair Kathleen Lynch, an tAire le freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, inniu, Dé Céadaoin an 10 Nollaig 2014, don chlár Primetime a taispeánadh ar RTÉ aréir maidir leis na cleachtais dho-ghlactha a bhí á ndéanamh ag roinnt baill foirne in Áras Attracta.

“Bhí náire agus anó orm nuair a chonaic mé na droch-chaighdeáin chúraim a bhí á gcur ar fáil agus an mhí-úsáid a bhí á baint as cónaitheoirí leochaileacha in Áras Attracta. Gach duine a bhaineann úsáid as seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas, tá siad i dteideal bheith ag súil le tacaí den chaighdeán is airde, tá siad i dteideal na tacaí sin a fháil agus tá siad i dteideal cónaí i dtimpeallacht ina gcuirtear béim ar shábháilteacht agus ar chúram. Tá sé sin tábhachtach go háirithe maidir le daoine leochaileacha faoi chúram cónaithe, daoine ar chuir a dteaghlaigh iad de chúram ar fhoireann ghairmiúil”, dúirt an tAire.   “Mór-ábhair imní is ea na líomhaintí maidir le mí-úsáid a rinneadh sa chlár Primetime agus is gá imscrúdú iomlán a dhéanamh orthu. I ndáil leis sin, cuirim fáilte roimh an bhfreagairt láithreach a thug Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) don scéal, agus an Gharda Síochána agus an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS) á gcur ar an airdeall aici. D’fhonn cónaitheoirí agus an fhoireann araon a chosaint, cuireadh roinnt baill foirne ar fionraí fad a bhíonn na líomhaintí á n-imscrúdú. Chomh maith leis sin, cuirim fáilte roimh an gcinneadh atá déanta ag FSS sain-imscrúdú a dhéanamh ar na líomhaintí tromchúiseacha sin, rud a bheidh faoi chathaoirleacht an Uasail Christy Lynch, agus athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil ag an tsaoráid, rud a bheidh faoi chathaoirleacht an Dochtúra Kevin McCoy, agus tacaím leis an méid sin ar fad.”

Chuir FSS an tAire ar an eolas go hiomlán faoin gcás ó tháinig sí féin ar an eolas faoi na líomhaintí. D’iarr an tAire go gcuirfí na hacmhainní cuí uile i bhfeidhm chun a chinntiú go ndéanfar sábháilteacht agus cúram cónaitheoirí ag Áras Attracta a choinneáil ar an gcaighdeán is airde agus is féidir.

“Gealladh dom go bhfuil sé mar thosaíocht ag FSS na seirbhísí an-luachmhar a fhaigheann daoine a chónaíonn in Áras Attracta a chosaint chun tacú leis na cónaitheoirí sin agus lena dteaghlaigh.  Is eol dom go ndearna FSS teagmháil le teaghlaigh na gcónaitheoirí in Áras Attracta, agus cuireadh á thabhairt dóibh bualadh léi. Mholfainn do theaghlaigh agus do dhaoine den phobal a bhfuil imní orthu teagmháil a dhéanamh le líne faisnéise FSS ar 1850 241 850 ó 8am go 8pm, an Luan go dtí an Satharn,” arsa an tAire.

Cuirfidh FSS an tAire ar an eolas go hiomlán faoi thoradh na n-imscrúduithe sin a luaithe is féidir.   Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Lynch, “Cuirim fáilte roimh an mBeartas Náisiúnta nua de chuid FSS um Dhaoine Leochaileacha atá i mBaol Mí-Úsáide a Chosaint, rud a seoladh an 5 Nollaig 2014 agus atá i bhfeidhm anois. Faoin mbeartas sin, ní mór do gach seirbhís a dhearbhú go poiblí nach nglacfaidh siad le haon chineál mí-úsáide agus ní mór dóibh cultúr ina gcothaítear an t-éiteas sin a chur chun cinn.”

Críoch