Preasráitis

Cuireann Lynch fáilte roimh Chruinniú Mullaigh Náisiúnta FSS do Dhaoine faoi Mhíchumas

Chuir Kathleen Lynch, an tAire le freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, fáilte tráthnóna (Dé Luain an 14 Nollaig 2014) roimh an gcinneadh atá déanta ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) Cruinniú Mullaigh Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas a óstáil ag Staid Aviva amárach Dé Máirt an 15 Nollaig.

“Agus mé ag amharc ar chlár Primetime ar Áras Attracta Dé Máirt seo caite, chuir an méid a chonaic mé déistin orm. Ní féidir glacadh le droch-chaighdeáin chúraim ná le mí-úsáid cónaitheoirí leochaileacha den sórt sin agus ní ghlacfar leis an méid sin ach oiread.  Gach duine a bhaineann úsáid as seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas, tá siad i dteideal bheith ag súil le tacaí den chaighdeán is airde, tá siad i dteideal na tacaí sin a fháil agus tá siad i dteideal cónaí i dtimpeallacht ina gcuirtear béim ar shábháilteacht agus ar chúram. Tá sé sin tábhachtach go háirithe maidir le daoine leochaileacha faoi chúram cónaithe, daoine ar chuir a dteaghlaigh iad de chúram ar fhoireann ghairmiúil”, dúirt an tAire. “Tabharfaidh an Cruinniú Mullaigh Náisiúnta – áit a ndéanfaidh mé óráid – deis do FSS a clár beart don chóras ar fad a leagan amach. Is é is aidhm dó na bearta sin dul i ngleic ar bhealach córasach leis na hábhair imní a tháinig chun cinn ónar tharla ag Áras Attracta”.

Is éard a bheidh páirteach sa Chruinniú Mullaigh ná Príomhoifigigh Feidhmiúcháin agus bainisteoirí sinsearacha eile ó 90 móreagraíocht is soláthraithe seirbhísí, ionadaithe ón earnáil dheonach, ionadaithe d’úsáideoirí seirbhísí agus abhcóidí, mar aon le FSS, an Roinn Sláinte agus an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS).

Críoch