Preasráitis

Cuireann Lynch fáilte roimh chomhoibriú le The Atlantic Philanthropies maidir leis an gCiste um Athchóiriú Seirbhísí

Chuir Kathleen Lynch TD, an tAire le Freagracht as Cúram Príomhúil agus Cúram Sóisialta, fáilte inniu (16 Meitheamh) roimh bhunú ciste a thacóidh le hathchóirithe a chur chun feidhme i seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas agus i seirbhísí meabhairshláinte.  Tá The Atlantic Philanthropies, an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Genio ag tacú leis an gCiste um Athchóiriú Seirbhísí.

Dúirt an tAire, “Tá ról tábhachtach imeartha ag The Atlantic Philanthropies maidir le seirbhísí atá dírithe ar an duine aonair a chothú agus a chumasú.  Má táthar chun seirbhísí a athdhíriú tríd an duine aonair a chur ag croílár an tsoláthair chúraim, beidh infheistíocht agus athrú iompraíochta ag teastáil. Ar aon dul le beartais an Rialtais do na hearnálacha lena mbaineann, cuirfidh an Ciste um Athchóiriú Seirbhísí tacaíocht airgeadais ar fáil ar mhaithe leis an athrú sin.”

Is ionann an Ciste um Athchóiriú Seirbhísí agus infheistíocht chomhcheangailte iomlán €45m ó na comhpháirtithe cistiúcháin thar an tréimhse 2015 go 2017. Den fhigiúr sin, infheisteoidh The Atlantic Philanthropies €15 milliún agus tiocfaidh €30 milliún ón Roinn Sláinte.

Tá an Roinn Sláinte tiomanta do chúram sóisialta a athchóiriú agus do thorthaí níos fearr a bhaint amach do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu. Tá sí tiomanta do riarachán níos follasaí, níos cuntasaí agus níos cost-éifeachtúla a chur ar fáil freisin. A bhuí leis an gCiste um Athchóiriú Seirbhísí, beifear in ann an próiseas sin a luathú. “Is léir gur gá díriú go príomha ar sheirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas le linn an athchóirithe sin, áit a bhfuil sé níos tábhachtaí ná riamh daoine a aistriú ó shuíomhanna comhchruinnithe móra go háitribh phobalbhunaithe. “Díreofar chomh maith ar réimsí tosaíochta eile maidir le seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas agus maidir le seirbhísí meabhairshláinte,” dúirt an tAire. “Tá an Roinn agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag tnúth le bheith ag comhoibriú le The Atlantic Philanthropies agus le Genio ar an obair fhiúntach seo”.

CRÍOCH