Preasráitis

Cuireann an Taoiseach agus an tAire Harris fáilte roimh thabhairt isteach na mBeart Sláinte faoi Bhuiséad 2019

Chuir an Taoiseach Leo Varadkar TD agus Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh roinnt athruithe suntasacha lena dtabharfar rochtain do thuilleadh daoine ar chúram sláinte níos inacmhainne.

Fógraíodh na hathruithe sin mar chuid de Bhuiséad 2019 agus forálfar leo do na nithe seo a leanas ón 1 Aibreán:

– laghdú €10 sa tairseach mhíosúil don Scéim Íocaíochta Drugaí, agus í ag titim ó €134 go €124;
– méadú 10% sna tairseacha seachtainiúla ioncaim uile do Chárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta; agus
– laghdú i muirir oidis ó €2 go €1.50 do gach sealbhóir cárta liachta os cionn 70 bliain d’aois.

Ag fáiltiú dó roimh na hathruithe, dúirt an Taoiseach Leo Varadkar, “Ceann de na príomhghnéithe den chlár Sláintecare is ea cúram sláinte saor in aisce a thabhairt do thuilleadh daoine agus an costas ar chúram sláinte a laghdú do dhaoine eile. Is céim eile chun tosaigh é seo ina leith sin, rud a théann chun tairbhe do dhaoine ar fud na sochaí, idir dhaoine óga agus dhaoine aosta, idir theaghlaigh agus dhaoine singil, idir dhaoine atá ar ísealioncam agus dhaoine atá ar ioncam níos airde.

“Cáileoidh tuilleadh daoine ar ioncam measartha do chúram liachleachtóra ghinearálta saor in aisce agus, mar thoradh ar na hathruithe ar an Scéim Íocaíochta Drugaí agus ar an muirear oidis, laghdófar costais chógais freisin. D’fhéadfadh na trí ghníomh sin dul chun tairbhe do na céadta míle duine.

“Beidh méaduithe ann an tseachtain seo freisin sna híocaíochtaí seachtainiúla leasa a dhéantar le cúramóirí, le daoine faoi mhíchumas, le baintreacha fir agus mná, le tuismitheoirí aonair agus le cuardaitheoirí poist. Beidh méaduithe speisialta ann chomh maith do theaghlaigh ar ísealioncam a bhfuil leanaí acu. Tá an méid sin ar fad mar chuid den aidhm atá againn an saol a dhéanamh níos éasca do theaghlaigh agus sochaí nach mbraitheann aon duine go bhfuil siad i leataobh inti a chruthú.”

Dúirt Simon Harris TD, an tAire Sláinte, “Tiocfaidh na hathruithe seo i bhfeidhm i dtús mhí Aibreáin agus tá sé mar aidhm leo cúram a chinntiú agus a chothú sa timpeallacht pobail, rud atá ar cheann de na bunspriocanna atá leis an gclár Sláintecare.

“Is féidir leat d’incháilitheacht don chárta cuairte liachleachtóra ghinearálta a sheiceáil ag medicalcard.ie agus is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Scéim Íocaíochta Drugaí ag mydps.ie nó trí d’Oifig Sláinte Áitiúil. Cuirfear an laghdú i dtáillí oidis i bhfeidhm go huathoibríoch.

“Tá súil agam go mbainfidh an oiread daoine agus is féidir tairbhe as na bearta seo agus mholfainn go láidir do dhaoine a n-incháilitheacht a sheiceáil agus iarratas a dhéanamh.”

Dúirt Anne Marie Hoey, Stiúrthóir Cúnta Náisiúnta um Aisíocaíocht agus Incháilitheacht Cúraim Phríomhúil i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, “Cuirim fáilte roimh an mbeartas leanúnach atá ar bun ag an Rialtas ar mhaithe le hincháilitheacht a leathnú chuig na daoine sin a bhainfidh an tairbhe is mó as seirbhísí liachleachtóra ghinearálta agus as seirbhísí cúraim phríomhúil agus, sa chás seo, chuig na daoine sin a bhí beagáinín os cionn na tairsí do Chárta Cuairte Liachleachtóra Ghinearálta roimhe seo agus a d’fhéadfadh bheith incháilithe don Chárta anois.”

CRÍOCH