Preasráitis

Cuireann an tAire Varadkar fáilte roimh an treocht aníos i líon na ndaoine a bhfuil Árachas Sláinte acu

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis a dheimhniú go bhfuil méadú 80,000 duine tagtha ó thús na bliana ar líon na ndaoine a bhfuil árachas sláinte acu. Cheannaigh thart ar 74,000 duine árachas sláinte i mí Aibreáin amháin sular tugadh an Rátáil Phobail Saoil isteach an 1 Bealtaine.

Léiríonn an méadú is déanaí sin i líon na mball an borradh mór aníos atá tagtha chun cinn le déanaí, agus líon na mball tar éis méadú don tríú ráithe as a chéile. Fágann sé sin go bhfuil árachas sláinte ag 2.105 milliún duine san iomlán anois.

Dúirt an tAire Varadkar:

“Is léir go mbíonn líon na ndaoine a bhfuil árachas sláinte acu ag méadú arís agus gur aisiompaithe an treocht sé bliana anuas a bhí ann roimhe sin. Táim ag obair le mo chuid oifigeach ar thuilleadh tograí anois chun inacmhainneacht a mhéadú níos déanaí sa bhliain. Creidim gur gá árachas sláinte a dhéanamh níos inacmhainne sula smaoineoimid conas a d’fhéadfaí rud uilechoiteann a dhéanamh de. Toisc go gcabhraíonn sé le boilsciú préimheanna a rialú agus le hárachas sláinte a choinneáil inacmhainne do gach duine, tá fáilte mhór roimh an méadú i líon na ndaoine a bhfuil árachas sláinte acu.”

Tá tabhairt isteach na Rátála Pobail Saoil ar cheann amháin de roinnt beart a thug an tAire isteach chun dul i ngleic le préimheanna árachais sláinte a bhí ag ardú agus chun an margadh árachais sláinte a chobhsú chun leas tomhaltóirí.

Nóta d’Eagarthóirí:

Tá tabhairt isteach na Rátála Pobail Saoil ina hathrú riachtanach chun tacú le hinmharthanacht na rátála pobail laistigh dár gcóras árachais sláinte. Gan Rátáil Phobail Saoil, leanfaidh próifíl aoise an phobail árachaithe de bheith ag titim agus cuirfear le boilsciú éileamh agus le préimheanna árachais níos airde do gach duine dá bharr sin.

Tugadh Rátáil Phobail Saoil isteach an 1 Bealtaine 2015. Tá lódálacha malliontrála 2% in aghaidh na bliana i bhfeidhm anois do dhaoine a cheannaíonn árachas sláinte den chéad uair agus iad 35 bliain d’aois nó níos sine.

Rinneadh foráil san Acht Árachais Sláinte (Leasú) 2014 do rátaí d’aosaigh óga a chur i bhfeidhm ón 1 Bealtaine 2015. Tá sé de rogha ag árachóirí go fóill rátaí d’aosaigh óga a sholáthar, áfach. Sa chás go roghnaíonn árachóir iad a sholáthar, ní mór dóibh an raon iomlán rátaí a chur ar fáil laistigh de na bandaí sonraithe.

CRÍOCH