Preasráitis

Cuireann an tAire Sláinte fáilte roimh an obair atá déanta ag HIQA ar chlár próifiolacsais réamhnochta a thabhairt isteach

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur roimh an obair atá déanta ag an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) ar chlár próifiolacsais réamhnochta a thabhairt isteach do phobail atá i mbaol mór víreas easpa imdhíonachta daonna (VEID) atá gnéasfhaighte a tholgadh.

D’iarr an Rialtas ar HIQA Measúnú Teicneolaíochta Sláinte a dhéanamh ar an bhféidearthacht atá ann clár próifiolacsais réamhnochta a thabhairt isteach in Éirinn.

Is é an aidhm atá leis an Measúnú teacht ar a éifeachtaí atá sé, ó thaobh cúrsaí cliniciúla agus costais de, clár próifiolacsais réamhnochta a sheoladh in Éirinn.

Tá an tAire Sláinte tiomanta don chlár próifiolacsais réamhnochta a chur i bhfeidhm sa bhliain 2019, mar atá leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach 2015–2020, agus tá cuid mhór oibre déanta ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) cheana féin ar chlár próifiolacsais réamhnochta lena gcomhlíontar na caighdeáin chuí a thabhairt isteach.

Tá obair HIQA le críochnú go luath an bhliain seo chugainn agus tá an tAire Sláinte ag tnúth leis an mbeartas ina leith seo a chur ar aghaidh ag an am sin.

Dúirt an tAire Harris: “Is eol dúinn go bhfuil dul chun cinn ollmhór déanta ar an gcóireáil a thugtar do dhaoine a bhfuil VEID orthu.

“Is eol go maith dúinn freisin, áfach, go mbíonn an galar á bhrath i measc líon suntasach daoine in Éirinn go fóill.

“Tá sé ríthábhachtach go ndéanfar an galar a chosc. Mar sin, tá rún daingean agamsa, mar Aire Sláinte, próifiolacsas réamhnochta, ar uirlis lena gcabhraítear le galar a chosc é, a chur ar fáil go héasca do dhaoine in Éirinn atá i mbaol VEID a tholgadh.”

CRÍOCH