Preasráitis

Cuireann an tAire McHugh agus an tAire Varadkar fáilte roimh an gcruinniú dearfach a bhí acu maidir le Seirbhísí Cúram Ailse in Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn

Tar éis an chruinnithe a tionóladh i mBaile Átha Cliath inné (Déardaoin an 20 Lúnasa 2015) – rud ar ar fhreastail baill de Ghníomh Dhún na nGall i gcomhair Cúram Ailse (Donegal Action for Cancer Care) agus de Chomhoibriú ar son Cúram Ailse san Iarthuaisceart (Co-operating for Cancer Care North West); baill den Roinn Sláinte; baill shinsearacha de Shaolta – Grúpa Ollscoile Cúram Sláinte agus d’Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn araon; agus baill d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus den Chlár Náisiúnta Rialaithe Ailse – chuir Joe McHugh TD, Aire Stáit agus ionadaí áitiúil de chuid Fhine Gael, agus Leo Varadkar TD, Aire Stáit, araon fáilte roimh an gcruinniú dearfach faisnéiseach a bhí acu leis na geallsealbhóirí ábhartha uile.

Dúirt an tAire McHugh, “Ag cruinniú an lae inniu, thug Grúpa Saolta gealltanas daingean go leanfadh sé ar aghaidh le seirbhísí ailsí siomptómacha cúram cíche a neartú san Ospidéal agus le tacaí breise a chur ar fáil d’fhonn go mbeidh na seirbhísí a chuireann an tAonad ar fáil inbhuanaithe san fhadtéarma.”

Tháinig an cruinniú sna sála ar an gcruinniú roimhe seo a tionóladh i mí Feabhra, rud a d’eagraigh an tAire McHugh trí Oifig an Aire Varadkar chun dul i ngleic leis na hábhair imní a bhí ag daoine i nDún na nGall maidir leis an tiomantas fadtéarmach atá ann do sheirbhísí ailse in Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn. Ba é cuspóir chruinniú an lae inniu faisnéis a chur ar fáil do na daoine lena mbaineann faoi na gealltanais a tugadh ag an gcruinniú roimhe seo agus na chéad chéimeanna agus bhearta eile a leagan amach.

Ag labhairt dó faoin gcruinniú, dúirt an tAire Varadkar, “Faoi mar a leag mé amach ar Highland Radio nuair a bhí mé i nDún na nGall an mhí seo caite, tá rún daingean againn a chinntiú go neartófar an tAonad um Chúram Cíche in Ospidéal Leitir Ceanainn agus go leanfaidh sé ar aghaidh leis an gcúram is fearr is féidir a chur ar fáil d’othair san am atá le teacht. Tá áthas orm go raibh rannpháirtíocht dhearfach ann ó na príomh-gheallsealbhóirí uile ag cruinniú an lae inniu agus go bhfuil siad ag obair le chéile chun a chinntiú go leanfar ar aghaidh leis an tseirbhís sin.”