Preasráitis

Cuireann an tAire McEntee a brón in iúl do theaghlach na ndaoine a fuair bás de bharr féinmharú i gCorcaigh le déanaí

Chuir an tAire McEntee a brón in iúl inniu do theaghlach na ndaoine a fuair bás de bharr féinmharú i gCorcaigh le déanaí.  Thug an tAire cuairt ar Chorcaigh agus fuair sí faisnéis iomlán ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i ndlúthchomhar le comhlachtaí eile poiblí agus deonacha sa chathair. Thug an tAire McEntee cuairt ar Champas Sláinte Naomh Muire i nGarrán na mBráthar chun súil a chaitheamh ar an obair thacaíochta atá ar siúl i réimse an chúraim phríomhúil, an chúraim phobail agus an chúraim shóisialta. Mhol an tAire an fhreagairt ó FSS agus an obair atá á déanamh ag an earnáil dheonach agus ag soláthraithe eile seirbhísí sa cheantar ag an am seo.

Chomh maith leis sin, mhol an tAire McEntee go mbeifí cúramach agus tuairisc á tabhairt faoin líon daoine a chuir lámh ina mbás féin i gCorcaigh le déanaí. Tá sé tábhachtach a chinntiú go leantar ar aghaidh le freagairt seirbhíse a dhíriú ar na daoine is leochailí agus ar dhaoine a d’fhéadfadh bheith i mbaol leanúnach. Mhol sí d’aon duine atá ag smaoineamh faoi fhéinmharú teagmháil a dhéanamh lena liachleachtóir ginearálta nó freastal láithreach ar an rannóg éigeandála is gaire. Is féidir leo leas a bhaint as seirbhís líne theileafóin na Samárach a bhíonn ar fáil 24 uair sa lá ach glao a chur ar 116 123. Is féidir leo teagmháil a dhéanamh le seirbhísí Theach Pieta i gCorcaigh freisin ach glao a chur ar 021 4341400. Bíonn Teach Pieta, Corcaigh, ar oscailt ó 9 a.m. go 8 p.m. ón Luan go Déardaoin; ó 9 a.m. go 6 p.m. ar an Aoine; agus ó 10 a.m. go 2 p.m. ar an Satharn.