Preasráitis

Cuireann an tAire Lynch fáilte roimh an toradh dearfach ar an idirbheartaíocht idir FSS agus an Comhlachas Altraí Síciatracha

Chuir Kathleen Lynch, an tAire Stáit le Freagracht as Cúram Príomhúil, Cúram Sóisialta agus Meabhairshláinte, fáilte inniu, Déardaoin an 4 Meitheamh 2015, roimh dheireadh na gníomhaíochta tionsclaíche ag an gComhlachas Altraí Síciatracha (CAS) ag an tseirbhís meabhairshláinte géarmhíochaine i nGaillimh. Tagann sé sin sna sála ar idirbheartaíocht dhearfach idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus CAS le cúpla lá anuas.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le hoifigigh ó CAS agus ó FSS as páirt a ghlacadh i bpróiseas idirbheartaithe ar éascaigh an Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais é. Cinntíonn an toradh dearfach ar na cainteanna sin gur féidir seirbhís iomlán a chur ar fáil i nGaillimh arís ar bhealach atá sábháilte don fhoireann agus d’othair. Tá áthas ar leith orm gur tháinig an dá thaobh ar chomhaontú ar mheicníocht leanúnach le haghaidh teagmháil dhearfach idir an fhoireann ar an líne tosaigh agus bainisteoirí sinsearacha a fhreastalóidh ar dhíospóireacht láithreach má thagann fadhbanna chun cinn amach anseo.”

Críoch