Preasráitis

Cuireann an tAire Helen McEntee TD fáilte roimh sheoladh sheirbhís Faisnéise Móibílí Chumann Alzheimer na hÉireann

Chuir Helen McEntee TD, an tAire le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, fáilte inniu roimh sheoladh sheirbhís Faisnéise Móibílí Chumann Alzheimer na hÉireann.  

Sa mhí seo, sonrófar an tríú bliain iomlán ó d’imigh Peggy Mangan agus Casper, a madra.  Bhí néaltrú ar Peggy agus, ar an lá a d’imigh sí, chonacthas í agus a madra ag láithreacha éagsúla ar fud chathair Bhaile Átha Cliath.  Bhíothas á gcuardach ar feadh 95 uaire. Bhí Peggy marbh faoin am sin agus fuair Casper bás tamaillín ina dhiaidh sin.  Ina dhiaidh sin, chuir muintir Peggy Fondúireacht Peggy Mangan ar bun d’fhonn aonad for-rochtana móibílí a bhunú.  Tairgfidh an t-aonad sin comhairle agus tacaíocht do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu agus dá dteaghlach.

Ag seoladh an aonaid, dúirt an tAire, “Gach bliain, diagnóisítear go bhfuil néaltrú ar 4,000 duine eile – is é sin aon duine dhéag gach lá.  Tá néaltrú ar thart ar 48,000 duine i bPoblacht na hÉireann faoi láthair.  Is dóigh go méadóidh leitheadúlacht an néaltraithe taobh le haosú an daonra, rud ar fianaise é gur gá dúinn an riocht féin agus an difear a dhéanann sé do dhaoine aonair agus don tsochaí ina hiomláine a aithint agus a thuiscint.

Má bhíonn feasacht níos fearr ann ar an riocht, is amhlaidh go dtiocfaidh méadú ar an rannpháirtíocht leis an bpobal agus ar an tacaíocht a gheofar uaidh dá bharr.  Chomh maith leis sin, gheobhaidh cúramóirí, baill teaghlaigh agus cairde tuiscint níos fearr ar an duine a bhfuil néaltrú air agus laghdófar an eagla a fhulaingíonn gach duine lena mbaineann.  Cabhróidh tionscadail amhail an Bus Faisnéise Néaltraithe go mór leis an bhfaisnéis sin a chur ar fáil don phobal mór.”