Preasráitis

Cuireann an tAire Helen McEntee fáilte roimh sheoladh na cáipéise Rebuilding Ireland – Action Plan for Housing and Homelessness

Chuir Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, fáilte inniu roimh an gcáipéis Rebuilding Ireland – Action Plan for Housing and Homelessness, rud a sheol Simon Coveney TD, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, inné.

Cé gur aithin sí gur gá cóiríocht a chur ar fáil do theaghlaigh gan dídean mar thosaíocht láithreach, bhí an tAire McEntee sásta go bpléitear sa phlean freisin leis na riachtanais tithíochta ar leith atá ag daoine scothaosta agus ag daoine a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu.

Dúirt an tAire McEntee, “Deir daoine scothaosta i gcónaí gur mian leo fanacht ina dteach féin agus ina bpobal féin a fhad is féidir agus tá an Rialtas seo tiomanta don méid sin a éascú.”

Aithnítear sa phlean gníomhaíochta gur gá raon roghanna tithíochta a chur ar fáil do dhaoine scothaosta toisc gur minic a bhíonn riachtanais shonracha chóiríochta acu, mar shampla, cónaí a bheith orthu i ndlúthghaireacht dá dteaghlach agus dá líonraí sóisialta.  I measc na dtionscnamh tithíochta do dhaoine scothaosta a chuimsítear sa phlean, tá an treoirthionscadal forbartha seasca teach de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Cuirfear tús leis an tionscadal sin i mbliana.

Bhí áthas ar an Aire freisin go n-aithnítear sa phlean gníomhaíochta go mbeidh cur chuige tras-Rannach agus trasghníomhaireachta ag teastáil chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais chasta atá ag daoine gan dídean a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu.

CRÍOCH