Preasráitis

Cuireann an tAire Helen McEntee fáilte roimh sheoladh an Fheachtais Náisiúnta Feasachta ar Néaltrú dar teideal Understand Together (Néaltrú a Thuiscint le Chéile)

Chuir Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, fáilte inniu roimh sheoladh an Fheachtais Náisiúnta Feasachta ar Néaltrú dar teideal Understand Together (Néaltrú a Thuiscint le Chéile).

Dúirt an tAire, “Buaileann néaltrú 4,000 duine in Éirinn gach bliain – is é sin aon duine dhéag gach lá. Tá néaltrú ar thart ar 55,000 duine i bPoblacht na hÉireann faoi láthair. Is dóigh go méadóidh leitheadúlacht an néaltraithe taobh le haosú an daonra, rud ar fianaise é gur gá dúinn an riocht féin agus an difear a dhéanann sé do dhaoine aonair agus don tsochaí ina hiomláine a aithint agus a thuiscint.”

Is é atá san Fheachtas Náisiúnta Feasachta ar Néaltrú – Understand Together (Néaltrú a Thuiscint le Chéile) ná feachtas feasachta poiblí trí bliana atá á fhorbairt ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i gcomhar le comhpháirtithe amhail Cumann Alzheimer na hÉireann agus Genio, le tacaíocht ó Atlantic Philanthropies. Tá an feachtas ar cheann de na tosaíochtaí de chuid Chlár Forfheidhmithe na Straitéise Náisiúnta maidir le Néaltrú. Is í an Rannóg Sláinte agus Folláine atá freagrach as forbairt an fheachtais a chomhordú.

Is é cuspóir an fheachtais feasacht agus tuiscint ar néaltrú a mhéadú. Is é an aidhm atá leis aird a tharraingt ar chúrsaí néaltraithe agus spreagadh a thabhairt do dhaoine labhairt faoina n-eispéireas féin ar an riocht Le linn an fheachtais, comhroinnfear scéal na ndaoine iad féin atá faoi réir an tinnis agus taispeánfar gur féidir linn obair le chéile chun pobail atá cuimsitheach agus tacúil a chruthú do dhaoine a bhfuil néaltrú orthu, dá gcúramóirí, dá dteaghlach agus dá gcairde.

CRÍOCH