Preasráitis

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh thriúr Airí Stáit nua ag an Roinn Sláinte

Chuir an tAire Harris fáilte inniu roimh cheapachán an triúir Airí Stáit nua chun na Roinne Sláinte.  Ceapadh Helen McEntee TD mar Aire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta; ceapadh Marcella Corcoran Kennedy TD mar Aire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte; agus ceapadh Catherine Byrne TD mar Aire Stáit le freagracht as Pobail agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí. Rachaidh siad i bpáirt leis an Aire Harris agus leis an Aire McGrath sa Roinn Sláinte.

Dúirt an tAire Harris, “Cuireann ceapachán an triúir Airí nua tuilleadh béime ar an tiomantas atá ag an Rialtas do sheirbhísí sláinte agus sóisialta.

“Léiríonn ceapachán Helen McEntee an tosaíocht a leagann an Rialtas seo ar fheabhas a chur ar an soláthar seirbhísí meabhairshláinte agus ar an rochtain ar na seirbhísí sin. Beidh an tAire McEntee freagrach freisin as seirbhísí do dhaoine scothaosta, a bheidh ríthábhachtach dár saoránaigh scothaosta.

“Cuirim fáilte freisin roimh Marcella Corcoran Kennedy ina ról nua mar Aire le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte. Agus Aire ar a bhfuil freagracht shonrach as Cur Chun Cinn na Sláinte againn anois, táimid ag léiriú go bhfuilimid tiomanta do bhearta a rachaidh i bhfeidhm ar shláinte daoine sa ghearrthréimhse agus lá is faide anonn araon.

“Mar fhocal scoir, tá áthas orm fáilte a chur roimh Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as an Straitéis Náisiúnta Drugaí.  Ghabhamar orainn féin obair ar an leagan nua den Straitéis Náisiúnta Drugaí a chríochnú agus cur chun feidhme na Straitéise a thosú laistigh den 12 mhí atá romhainn agus creidim go mbeimid in ann an aidhm sin a bhaint amach le chéile.

“Táim ag tnúth le bheith ag obair le Helen, le Marcella agus le Catherine, a rachaidh i bpáirt liom agus le Finian chun punann atá dúshlánach agus tairbheach araon a chomhlíonadh.”

CRÍOCH