Preasráitis

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh cheapachán an Phríomhfheidhmeannaigh nua ar an mBord Taighde Sláinte

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh cheapachán an Dochtúra Darrin Morrissey mar Phríomhfheidhmeannach nua ar an mBord Taighde Sláinte. Ceapadh an Dr Morrissey tar éis feachtas earcaíochta oscailte.

Ag labhairt dó faoin gceapachán, dúirt an tAire Harris, “Tá taithí fhairsing ag an Dr Morrissey agus tá teist chruthaithe air maidir le ceannaireacht a thabhairt sa timpeallacht taighde agus nuálaíochta.  Is ceapachán ríthábhachtach é seo maidir leis an inniúlacht taighde sláinte atá againn in Éirinn a fhorbairt. Tá ról tábhachtach ag Príomhfheidhmeannach an Bhoird Taighde Sláinte maidir le Straitéis Chorparáideach an Bhoird a chur chun feidhme agus maidir leis an aidhm atá aige taighde den scoth a sholáthar, rud a ghinfidh eolas ábhartha agus a chuirfidh úsáid an taighde i mbeartas agus i gcleachtas chun cinn.

“Tá sé dea-dhoiciméadaithe gur gné ríthábhachtach de sheirbhísí sláinte é taighde sláinte.  Is cuid bhunúsach é de sheirbhísí sláinte atá sábháilte agus éifeachtach a sholáthar freisin.    Tá fianaise láidir idirnáisiúnta ann go gcruthaítear torthaí níos fearr d’othair nuair a bhíonn an córas sláinte bunaithe ar thaighde agus nuair a bhíonn an fórsa saothair eolach air. Táim tiomanta dá chinntiú go dtacófar le taighde sláinte.”

Is é an Bord Taighde Sláinte an phríomhghníomhaireacht in Éirinn a chistíonn taighde sláinte agus faigheann sé leithdháileadh ar fiú níos mó ná €40m é ón Roinn Sláinte gach bliain.

CRÍOCH