Preasráitis

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh an tSeachtain Eorpach in aghaidh na hAilse, an 25 – 31 Bealtaine

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur roimh an tSeachtain Eorpach in aghaidh na hAilse, rud a thosaigh inniu an 25 Bealtaine.

Le linn na Seachtaine Eorpaí in aghaidh na hAilse, tarraingítear aird ar na bearta is féidir linn a dhéanamh mar dhaoine aonair chun an baol ailse a laghdú. Ceann de na príomhaidhmeanna atá leis an tseachtain is ea an Cód Eorpach in aghaidh na hAilse a chur chun cinn. Agus é dírithe ar dhaoine aonair, is ionann an Cód agus treoir shoiléir 12 phointe maidir leis an ailse a chosc. Dírítear ann ar a thábhachtaí atá saincheisteanna stíl mhaireachtála amhail caitheamh tobac, úsáid alcóil, aiste bia agus aclaíocht, chomh maith le réamhchúraimí amhail vacsaíniú agus scagthástáil le haghaidh ailse. Meastar go bhfuil idir 30% agus 40% de chásanna ailse inchurtha i leith tosca stíl mhaireachtála agus comhshaoil is féidir a athrú.

Glacann Éire páirt ghníomhach i gcomhthionscadail AE agus idirnáisiúnta ar rialú ailse, agus é mar aidhm leo cineálacha ailse a chosc agus rátaí marthanais ailse a mhéadú trí dhul i mbun taighde agus malartú eolais.

Tá méadú suntasach tagtha ar rátaí marthanais ailse le blianta beaga anuas, agus rátaí marthanais cúig bliana ag méadú ó 57% d’othair a diagnóisíodh sa tréimhse 2003-2007 go 61% d’othair a diagnóisíodh sa tréimhse 2008-2012.

Dúirt an tAire Harris, “Tá dul chun cinn suntasach déanta againn le blianta beaga anuas maidir le déileáil leis an ailse. Tá Straitéis Náisiúnta nua Ailse ina gcuimsítear an tréimhse 2016-2025 á forbairt ag an Roinn faoi láthair agus tá sé beartaithe agam í a fhoilsiú sna míonna atá le teacht. I measc na réimsí ar dóigh go ndíreofar orthu sa straitéis, tá cosc, luathdhiagnóis, feabhsuithe breise ar chóireáil, cineálacha annamha ailse, marthanas, agus cúram ar ardchaighdeán atá dírithe ar an othar.”

Leag an tAire béim láidir ar an bhfíric gur féidir linn go léir cabhrú lenár saol a fhadú agus le dea-cháilíocht na beatha a bheith againn ach difríocht bheag a dhéanamh. “Má dhéanaimid athruithe réasúnta beag ar ár stíl mhaireachtála, amhail caitheamh tobac agus úsáid alcóil a laghdú, aclaíocht a mhéadú agus aiste bia a fheabhsú, beimid in ann cur go mór leis an gcáilíocht beatha a bheidh againn níos déanaí sa saol,” a dúirt an tAire freisin.