Preasráitis

Cuireann an tAire Harris fáilte roimh an moladh ó HIQA go rachfaí ar aghaidh leis an vacsaín HPV a thabhairt do bhuachaillí

Bhí an tAire ag labhairt agus é ag freastal ar chruinniú de chuid EPSCO sa Bhruiséil in éineacht le hAirí Sláinte an Aontais Eorpaigh

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte roimh an bhfógairt ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) gurb éifeachtach ó thaobh cúrsaí cliniciúla agus costais de araon a bheadh sé an clár vacsaínithe HPV (papalómaivíreas daonna) a leathnú chun an vacsaín a thairiscint do bhuachaillí, mar atá beartaithe.

Ghabh an tAire buíochas le HIQA as a chuid oibre agus ghabh sé air féin obair i gcomhar leis an Roinn Sláinte chun na pleananna sin a chur ar aghaidh an bhliain seo chugainn.

Dúirt an tAire Harris: “Cuireadh cistiú ar fáil sa bhuiséad cheana féin chun gur féidir an tionscnamh seo a thabhairt isteach sa bhliain 2019, faoi réir moladh fabhrach a bheith á dhéanamh ina leith sin sa tuarascáil measúnaithe.

“Déanfaidh na hoifigigh i mo Roinn athbhreithniú ar a bhfuil sa tuarascáil measúnaithe agus táim ag súil go ndéanfaidh mé fógairt ar an togra go luath.”

Tá an tAire ag freastal ar chruinniú comhairle de chuid Airí Sláinte an Aontais Eorpaigh inniu (an 7 Nollaig), áit a ndíreofar go mór ar an vacsaín agus a bpléifidh na hAirí na dúshláin a ghabhann le domhan a bhíonn ag éirí níos digitithe i gcónaí.

Ag labhairt dó ón mBruiséil, dúirt an tAire Harris: “Tá cuid mhór scríofa cheana féin faoi éifeachtúlacht an vacsaínithe. A bhuí le vacsaíniú, díothaíodh bolgach Dé, a bheag nó a mhór, agus cuireadh deireadh le Póilió; tugadh cosaint mhéadaithe do mhná agus do chailíní ar ailse cheirbheacs; agus tugadh cosaint do dhaoine soghonta ar fhliú.

“Rinneadh iarracht eagla a scaipeadh agus scaoll a chur i ndaoine, áfach. Tháinig sé sin chun solais nuair a féachadh le ceangal a dhéanamh idir an vacsaín HPV agus fo-iarmhairtí tromchúiseacha. Is fadhb é sin do na Ballstáit go fóill.

“Is féidir le tuairimí den sórt sin iarmhairtí diúltacha a bheith acu agus d’fhéadfadh siad iarmhairtí diúltacha buana a bheith acu, go háirithe nuair a scaiptear iad trí na meáin ar líne.”

Dúirt an tAire: “Chuaigh an fhadhb seo i bhfeidhm orainn in Éirinn freisin. Tá roinnt de na treochtaí diúltacha sin á n-aisiompú anois, áfach, a bhuí leis an obair a rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus grúpaí a bhfuil an dearcadh céanna acu agus atá ag FSS amhail an Chomhghuaillíocht HPV.”

Thug an tAire faoi deara gur tháinig laghdú suntasach ar rátaí glactha na vacsaíne HPV de bharr feachtais frithvacsaínithe. Mar thoradh ar an obair a rinne FSS ar an bhFeachtas Faisnéise HPV uaidh a chur chun cinn, áfach, mhéadaigh na rátaí glactha go 65% sa bhliain 2018.

Dúirt an tAire Harris freisin: “Is féidir leis an teicneolaíocht agus leis na meáin ar líne dul chun socair dúinn nuair a úsáidtear chun leas an phobail iad. Sárshampla de sin is ea an obair den scoth a chuir FSS isteach sa Phlean Náisiúnta Fliú uaidh. Mar sin féin, ní mór dúinn aird a thabhairt ar na gaistí a bhaineann lena bheith ag brath ar na meáin shóisialta chun comhairle sláinte a fháil.”

CRÍOCH