Preasráitis

Cuireann an tAire Harris Fáilte roimh an gcinneadh chun an Clár Náisiúnta Cóireála um Heipitíteas C a Leathnú Tuilleadh

“Tá lúcháir orm gur chinn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an clár náisiúnta cóireála um Heipitíteas C a leathnú trí leas a bhaint as an gcistiú €30 milliún ón Rialtas a bhforáiltear dó i bPlean Seirbhíse Náisiúnta FSS sa bhliain 2016. Cuireann an méid leis an dul chun cinn suntasach a rinneadh faoin gclár sa bhliain 2015. Go háirithe, tá muinín ag FSS go mbeidh cóireáil tosaithe faoi dheireadh na bliana seo chugainn ag gach duine sa Stát a bhfuil Heipitíteas C orthu, rud atá ag teacht le cinneadh ón Rialtas an bhliain seo caite.

“A bhuí leis na drugaí dírghníomhacha frithvíreasacha nua a chumhdófar faoin gclár, beidh seans againn an galar a leigheas i 90% de chásanna, galar a d’fhéadfadh bheith ann le blianta fada sula dtiocfaidh siomtóim chun solais. Tríd an gclár a leathnú, cumasófar sinn tuilleadh daoine a leigheas agus feabhas ollmhór a chur ar a saol. Beidh ár n-ospidéil in ann a dtearcacmhainní a dhíriú ar réimsí eile freisin.”

 

CRÍOCH