Preasráitis

Cuireann an tAire Harris agus an tAire Byrne fáilte roimh cheapadh an Cheannaire Chliniciúil Náisiúnta nua um Murtall

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Catherine Byrne TD, Aire Stáit ag an Roinn Sláinte, fáilte inniu roimh cheapadh an Ollaimh Donal O’Shea mar Cheannaire Cliniciúil Náisiúnta um Murtall. Ba í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a cheap é chuig an ról.

Dúirt an tAire Harris, “Saineolaí ar chúrsaí murtaill agus gníomhaí paiseanta sa réimse sin is ea an tOllamh O’Shea. Tá lúcháir orm go mbeidh ról ceannasach aige san iarracht náisiúnta chun dul i ngleic le murtall, ar fadhb mhéadaitheach é. Tá ceapadh an Cheannaire Chliniciúil Náisiúnta um Murtall ar cheann de na príomhghníomhartha faoinár mbeartas náisiúnta murtaill dar teideal Meáchan Sláintiúil d’Éirinn: An Beartas agus an Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall. A bhuí le ceapadh an Ollaimh O’Shea, neartófar ceannaireacht chliniciúil laistigh den tseirbhís sláinte i réimsí amhail róthroime agus murtall a chosc agus a chóireáil agus luath-idirghabháil a dhéanamh ina leith. Táim ag tnúth go mór le bheith ag obair leis ina ról nua.”

Cuimsítear tréimhse deich mbliana suas go dtí an bhliain 2025 sa bheartas náisiúnta murtaill dar teideal Meáchan Sláintiúil d’Éirinn: An Beartas agus an Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall. Is é an aidhm atá leis treochtaí murtaill a aisiompú, aimhréidheanna sláinte a chosc agus an t-ualach foriomlán a laghdú do dhaoine aonair, do theaghlaigh, don chóras sláinte agus don phobal agus don gheilleagar i gcoitinne. Leagtar síos ann ‘Deich gCéim chun Tosaigh’ chun dul i ngleic le murtall.

Dúirt an tAire Byrne, “Tá áthas orm a thuairisciú go bhfuil beagnach gach ceann de na Deich gCéim chun Tosaigh á gcur ar aghaidh faoi láthair. Dúshlán tábhachtach don tsláinte phoiblí agus don fholláine phoiblí araon is ea aghaidh a thabhairt ar na céimeanna sin. Tá ceapadh an Ollaimh O’Shea mar Stiúrthóir Cliniciúil Náisiúnta um Murtall ar cheann amháin de na Deich gCéim chun Tosaigh agus táim ag tnúth lenár mbeartas náisiúnta murtaill a chur chun feidhme tuilleadh faoina cheannaireacht agus faoina threoir chliniciúil.”

CRÍOCH