Preasráitis

Cuireann an tAire Harris a lámh le rialacháin nua chun na teidil mar Dhiaitéiteach agus mar Theiripeoir Urlabhra a chosaint lena n-úsáid eisiach ag gairmithe cáilithe

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis a lámh a chur le dhá thacar rialachán a bhfuil mar aidhm leo cosaint a thabhairt do dhaoine den phobal a bhaineann úsáid as na seirbhísí de chuid Diaitéiteach agus Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga. Mar thoradh ar na rialacháin, ní fhéadfaidh ach gairmithe cáilithe atá cláraithe leis an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh úsáid a bhaint as dhá leagan mhalartacha de na teidil as seo amach. Tháinig na rialacháin nua i bhfeidhm inniu (Dé Luain).

Dúirt an tAire Harris, “Is faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005, a chosnaítear na teidil mar Dhiaitéiteach agus mar Theiripeoir Urlabhra agus Teanga faoi láthair. Fágann sé sin nach bhféadfaidh ach gairmithe cáilithe atá cláraithe leis na boird chlárúcháin chuí úsáid a bhaint as na teidil sin.

“Tabharfar tuilleadh cosanta don phobal leis na rialacháin nua, a tháinig i bhfeidhm inniu. Áirithítear leis na rialacháin gurb amhlaidh as seo amach nach bhféadfaidh ach gairmithe cáilithe úsáid a bhaint as an teideal mar Dhiaitéiteach nó mar ‘Dietician’ i mBéarla, a litrítear le ‘c’ (ar leagan malartach de ‘Dietitian’ é), agus as an teideal mar Theiripeoir Urlabhra (ar leagan malartach de Theiripeoir Urlabhra agus Teanga é).

“Is céim thábhachtach é seo i dtreo cosaint a thabhairt do na daoine a úsáideann na seirbhísí seo. Leagann boird chlárúcháin cáilíochtaí íosta síos le haghaidh cláraithe, ar daoine iad atá faoi réir cód iompair agus eitice agus na bhforálacha feidhmiúlachta chun cleachtadh atá in Acht 2005. Cumhachtaítear leis na rialacháin nua seo don Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU) ionchúiseamh coiriúil a thionscnamh i gcás go mbainfidh duine neamhchláraithe mí-úsáid as na teidil mhalartacha nuachosanta.”

Tháinig an cinneadh ón Aire na teidil mhalartacha a fhorordú sna sála ar chomhairliúchán leis an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus leis an dá bhord clárúcháin lena mbaineann.

Leagadh na rialacháin faoi bhráid Thithe an Oireachtais an 10 Aibreán 2018 agus bhreithnigh an Comhchoiste um Shláinte iad an 2 Bealtaine 2018. Rith an dá Theach den Oireachtas na rúin lena gceadaítear na rialacháin agus ba dá bharr sin a bhí an tAire in ann iad a thabhairt i bhfeidhm inniu (an 18 Meitheamh).

CRÍOCH