Preasráitis

Cuireann an tAire Finian McGrath fáilte roimh sheoladh an Phlean Straitéisigh ón gCoiste Náisiúnta um Chosaint don tréimhse 2017-2021

Chuir Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, fáilte inniu roimh sheoladh an Phlean Straitéisigh ón gCoiste Náisiúnta um Chosaint don tréimhse 2017-2021, rud lena dtreorófar obair an Choiste chun daoine fásta leochaileacha a chosaint thar an gcéad chúig bliana eile.  Cuimsíonn an Coiste Náisiúnta um Chosaint ionadaithe ó raon gníomhaireachtaí éagsúla agus tá sé faoi chathaoirleacht neamhspleách ag Patricia Rickard-Clarke, iar-Choimisinéir ar an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí.

Dúirt an tAire McGrath, “Cuirim fáilte mhór roimh sheoladh an Phlean Straitéisigh ón gCoiste Náisiúnta um Chosaint don tréimhse 2017-2021 agus tá muinín agam go soláthrófar torthaí inbhraite leis.  Is plean dírithe tábhachtach é lena dtreorófar an obair a dhéanfaimid sa tír seo chun daoine leochaileacha atá i mbaol mí-úsáide a chosaint.  Is gá dúinn athrú sóisialta a chur chun cinn maidir leis na cearta agus na cosaintí atá ag daoine fásta a d’fhéadfadh bheith leochaileach do mhí-úsáid.  Is eol dom go bhfuil an Coiste Náisiúnta um Chosaint ag obair go dícheallach ina leith sin agus ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil leis an gCoiste as an bplean seo a ullmhú.”

Dúirt an tAire ina dhiaidh sin: “Is minic a labhraítear faoi mhí-úsáid stairiúil agus faoi mhí-úsáid a tharla san am atá thart, ach is é bun agus barr an scéil gur féidir mí-úsáid a dhéanamh ar aon duine fásta atá leochaileach. Is gá dúinn gníomh a dhéanamh i ngach cás a bhaineann le saincheisteanna cosanta agus níor cheart dúinn bheith réchúiseach faoin obair sin.  Molaim an obair atá á déanamh ag Patricia Rickard-Clarke agus ag an gCoiste agus beidh mé ar fáil chun tacú leo an obair ríthábhachtach sin a chur i gcrích.”